Jestřebí

Obec leží jižně od Jihlavy, při silnici č. 403.

Kříž č. 1 (0079) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
91 90 18
Na kříži je reliéf šipky.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K3
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 76

J. F. Svoboda - 2. V kat. obci Jestřebí v Collaltově revíru jsou 4 památné kameny: Kamenný kříž starobylého typu u myslivny V komoře na parc. č. 996 (mezi alejí kněžickou a brtnickou, na blízku studně, lesní zn. 15 j). Je 80 cm vys., 80 cm šir. a 20 cm tlustý; jedno rameno má uraženo. V těch místech roste mnoho hub, proto je nazvali komorou.

18.8.2005 - JB
    
28.3.2010 - JB
  

Kámen č. 2 (0080) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
102 60 9
Na kameni je reliéf latinského kříže.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 7
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 76

J. F. Svoboda - 3. Babí kříž je nepravidelná kamenná deska rozměrů 80x40x20 cm. Stojí na kraji lesa jižně od začátku aleje kněžické na parc. č. 987/3 (lesní zn. 6a) a lidé odůvodňují název lokalisováním pověsti i odjinud známé, že na tom místě prý lupič Grasl posadil bábu na ševcovské cvočky na pařezu rozložené za trest, že ho pohanila neznajíc ho.

18.8.2005 - JB
    

Kámen č. 3 (1412) stál asi 3 km východně od obce na levé straně silnice do Stonařova v lese Aleje u kapličky.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jednalo se o dolní část křížového kamene.
Na kameni byl reliéf dolní části kříže.
Naposledy byl zaznamenán 3.7.1968.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 6

Kámen č. 4 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
33 33 35
Kámen byl nazýván "Thingstein".

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 6
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, 1937, str. 76

J. F. Svoboda - 5. V tomto Jestřebském lese či Na alejích je u kapličky na parc. č. 866/1 (les zn. 7o) u stonařovské hranice ještě kámen podobný hřibu s nápisem a hákovými kříži. Na panství mu říkají Thingstein a neodůvodněně tvrdí, že prý je to památník jakéhosi německého tajného soudu. (Slovo Thing je severogermánské a značí místo národního shromáždění nebo pohanského obětiště.) Stáří a pravý důvod těchto památek se jistě časem zjistí v collaltovském archivu.

2003 - Fotografii zaslal pan František Mikule

Zpět