Jedlov

Obec leží západně od Jihlavy poblíž silnice č. 19.

Kříž (0533) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
104 83 17
Podle pověsti zde vysílením zemřel chudý venkovan, podle jiné si zde zlomil vaz opilec.

Dreyhausen tento kříž omylem zařadil pod obec Ježená.

Literatura: Dreyhausen - 332
                Fritz - 4
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K6
                Richlý - 3
                Schwab - 31

Richlý - 3. Jedlov. Na pravé straně cesty vozové ku „Kocandě“ a k Boršovu. Kříž žulový, povalený, nechal jsem na mez patřičně postaviti. Výška 1 metr; šířka 84 ctm.
Fritz - 4. U Jedlova nedaleko od tak zvané hospůdky Kocandy, na mezi u polní cesty ležel kol kolem travou obrostlý kamenný kříž, který nyní postaven byl. Tentýž jest 125 cm vysoký, přes příční ramena 85 cm široký a 5 cm tlustý. Ramena tato stojí poněkud kosmo, majíce končiny zvětráním otupené. Kříž jest všestranně otesán, bez nějakého znaku. Dle lidské pověsti na tom místě klesl a skonal muž, vsadiv se, že donese z Hladova na Kocandu soudek piva, co také dovedl, ale životem zaplatil. Povídka to velmi podezřelá.
Schwab - 31. Am Weg nach Borschau im Feldrain
Dreyhausen - 332. Jesau: Am Weg Jesau-Borschau, an einem Feldrain.
Siehe: Schwab, Igel-Land, Iglau 1935, 2. Buch, S. 293.

Richlý 1892

31.3.2002 Eva a Miroslav Svobodovi
 
1.4.2012 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
  
16.6.2012 - JB
   

Zpět