Janovice

Obec leží severovýchodně od Jihlavy, východně od Polné.

Kámen č. 1 (0787) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
114 68 18
Na kameni je rytina maltézského kříže.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 87

20.5.2001 - Fotografii zaslal pan František Mikule

12.8.2004 - JB
    

Kámen č. 2 (1410) stojí na pravé straně lesní cesty ve Špitálském lese asi 500 m vlevo od silnice do Rudolce (poslední odbočka před vrcholem) v místě zvaném Na Mandě.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 51 17
Na kameni je vyryt řecký kříž a kalich.
Kámen připomíná zabití řezníka zdivočelým býkem.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 88

12.8.2004 - JB
  
17.6.2012 - JB
   

Zpět