Hybrálec
(Ebersdorf)

Obec leží severozápadně od Jihlavy.

Křížový kámen č. 1 (2205) stál asi 100 kroků od hybráleckého hřbitova na rozcestí na skalnatém kopečku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 52 _
NPÚ - katalogové číslo: 1000132100, číslo ÚSKP: (52679/7-4859), upuštěno od ochr./zrušeno prohlášení, památkově chráněno do 19.8.1983

Na kameni byl reliéf kříže.
Kámen zmizel v tělese vozovky při úpravě křižovatky před rokem 1983.

Literatura: Fritz - 25
                Schwab - 8
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 79
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z11

Schwab - 8. Ebersdorf. 8. Weggabel nach Altenberg gegenüber dem Kreuz 1865. Kreuzstein.
Fritz - 25. Asi sto kroků od Hybráleckého hřbitova na rozcestí na skalnatém kopečku stojí silně (stesaný) kámen, 62 cm vysoký a 40 cm široký. Příčná jeho ramena opírají se o 8 cm široké postraní, poněkud zvýšené a jako zadní plocha jen drsně otepaná. Prostor okolo ramen jest značně prohluben.
J. F. Svoboda - Pozn. 59 - ... Na české straně jsou dva kameny s křížem, kde na svislém břevnu jsou vyznačeny střely (šípy) směřující dolů. Jeden stojí na rozcestí silnice z Hybrálce do Jihlavy s polní cestou do St. Hor a druhý .... První je 52 cm šir. s křížem 46 cm vys. a 37 cm šir. v obdélníku; ...

Fritz

Křížový kámen č. 2 (2207) stál na cestě z Jihlavy až k hybráleckému hřbitovu na zvýšené mezi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 52 _
Na kameni byl reliéf kříže. Pod pravým ramenem byl kosíř.
Podle pověsti zde byl zavražděn řezník.

Literatura: Fritz - 61
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 73
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z10

Fritz - 61. Na cestě z Jihlavy až k Hybráleckému hřbitovu stojí na zvýšené mezi kámen 60 cm vysoký, na němž kříž vypuklý, pod jehož pravým ramenem naznačen kosíř, 21 cm dlouhý. Lid si povídá, že zde zavražděn byl řezník.
J. F. Svoboda - Na J jsou kameny s křížem: na cestě z města k hybráleckému hřbitovu 37; ...
Pozn. 37 - Podle dra Fritze prý na památku zavraždění řezníka.

Fritz

Zpět