Hubenov

Obec leží západně od Jihlavy, při silnici č. 19.

Kámen (1409) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 52 14
Na kameni je reliéf tlapatého kříže, pod ním je letopočet 1715. V horní části kamene jsou písmena "MS". Ve spodní části je nečitelný nápis.
Podle pověsti se zde pádem ze stromu zabil muž, který šel na vrány.
Podle jiné pověsti zůstal viset za nohu a zemřel.

Literatura: Fritz - 82
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 29
                Richlý - 14

Richlý - 14. Hladov. Směrem východním od Hladova, na pastvině; byl v drně zarostlý, nechal jsem postaviti. Vrány vybírající, spadnuv ze stromu se prý zde zabil. Výška 76 ctm; šířka 52 ctm.
Fritz - 82. Na pastvině pod Hladovem a domnělém obětním kamenem nalézá se kámen 76 cm vysoký a 52 cm široký na temeně v polokruh otesaný s okrajím poněkud vystupující. Prostor přední plochy jest rozdělen na pět polí, kříž 40 cm vysoký a 35 široký s rameny 15 cm dlouhými a od 4 až na 7 cm šířenými. Na pravém horním poli mezi rameny kříže ... jest vyryta písmena M, na levém nečitelná písmena, na ... levém poli vedle dolního ramene vidí se tři řádky latinské jakési antiquy nečitelné. Mezi ..., které prázdno jest položen ... 1.15.

Richlý 1892

26.4.2002 - Fotografii zaslal pan František Mikule

11.8.2004 - JB
  

Zpět