Hosov

Obec leží jihozápadně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0878) stojí v obci u zvoničky poblíž hospody.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 51 13
Na kameni je reliéf tlapatého kříže a krátkého meče nebo dýky.

Literatura: Fritz - 52
                Richlý - 12
                Schwab - 24
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 41

Richlý - 12. Hosov. (Morava). U prostřed vsi, pod kapličkou, leží na sklepě povalený. Okolí veliká nečistota. Výška 68 ctm; šířka 48 ctm.
Fritz - 52. V Hosově na návsi vedle kaple leží napolo vypáčený kámen s křížem s končinami šířenými, pod jehož pravým ramenem tak zvaný křížový meč, s hrotem dolů postavený vytesán jest. Horní pokraj kamene jest silně porouchán, jelikož již mnohokráte ním pohazováno bylo.
Schwab - 24. Im Ort unter der Kapelle (degen).

Richlý 1892

28.7.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 
14.4.2013 - JB
   

Kámen č. 2 (2201) stál na levé straně staré silnice do Jihlavy u božích muk naproti dnešní vodárně.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
48 60 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže.

Literatura: Fritz - 51
                Richlý - 11
                Schwab - 23
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 73
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z26

Richlý - 11. Hosov. (Morava). Hned za vesnicí; vedle muka Boží; na levé straně silnice k Jihlavě. Výška 48 ctm; šířka 60 ctm.
Fritz - 51. Na silnici z Jihlavy do Hosova u samé této vsi na vysoké mezi vedle lomů žulových stojí Boží muka s letopočtem 1645, s hlavou Spasitelovou v kapličce, a na vršku trojnásobným křížem, na kterém tkví kladivo, křížící se s kleštěmi. Na vršku samém sedí kohout. 10 kroků odtud na malém kopečku stojí kámen drnem obrostlý, nad zemí 48 cm vysoký, 60 cm široký. Na přední ploše jeho vystupuje kříž s rameny 15 cm širokými. Když však se drn, zem a kamení odstranili až na hloubku 85 cm, přišlo se na neotesanou patu 15 cm vysokou, 24 cm nad patou jest kámen po celé šířce přetržen, pročež také byl kopečkem obložen. Na pravém poli vedle dolního ramene má vysoce vypuklený poloválec, 35 cm dlouhý s průměrem 5 cm, v polovici spolu s kamenem přelomen, zdá se to býti cep. Při kopání bylo pozorováno dunění půdy, jaké již u několika jiných jsem slyšel, kde křížokámen v hloubce hrubým kamením beze všeho spojení obložen byl a mnoho mezer pod sebou podržel.
Schwab - 23. Am N. O. ausgang des Ortes bei der Marter.
J. F. Svoboda - ...; u Hosova nedaleko božích muk zpola zapadlý v zemi a zarostlý travou, částečně i zakrytý dřevěnou ochranou proti sněhu; ...

Richlý 1892

Kámen č. 3 (2199) stál na začátku polní cesty do Rantířova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
68 55 _
Na kameni byl reliéf klínového kříže a dýky.

Literatura: Fritz - 53
                Schwab - 25
                Richlý - A - 10, B - 11
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z27

Richlý A - 10. Hosov. Morava. Pod Hosovem, směrem k Mirešovu na rozcestí k Ranžírovu, v mezi. Výška 70 ctm; šířka 58 ctm.
Richlý B- 11. Hosov na Moravě. Pod Hosovem proti Mirošovicím při rozcestí do Ranožírova jest v mezi při cestě vozové plotna s křížem a v levo s dýkou; letopočet na hlavě silně poškozené zdá se býti 1606?
Fritz - 53. Na začátku polní cesty z Hosova do Rantířova (Fussdorf) vykopán nedávno na poli a na mezi opět postaven kámen s latinským křížem, 68 cm vysoký, 55 cm široký. Horní ramena kříže s okrajem jsou silně porušena a na temeně ukazují dvě jamky, které snad jsou stopy nějakého nápisu. Pod levým ramenem jest vytesána dýka 30 cm dlouhá, hrotem dolů postavená, s jílcem 15 cm dlouhým kosmo postaveným snad pohyblivým.
Schwab - 25. Am Eingang des Weges zum Magdalenteich in der Böschung (dolch).

Richlý 1892

Zpět