Horní Kosov

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0877) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
96 54 17
Na kameni je vysekána sekera a zbytky nápisu "85 15 AVG".

Literatura: Fritz - 87, 96
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 39
                J. F. Svoboda - Okolí horácké osady - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937

Fritz - 87. Na silnici jihlavsko-rantířovské naproti cihelně u velikého kříže železného jest napolo ponořen do země velmi porušený kámen s chatrným křížem, na němž jsou vytesány dvě arabské číslice a čtyři latinské iniciálky. Přesnější ohledání nebylo ještě možno.
Fritz - 96. Na silnici jihlavsko - rantířovské (km 0, 8-0, 9) stojí na vysoké mezi vedle vysokého kříže železného zbytek žulového velmi skomoleného. Přední plocha jeho (70 cm výška, 40 cm šířka a 12 cm tlustá) jest na hořejší polovici hladce otesána, zadní ostala neurovnaná. Horní kraj rovněž uhlazen. Obě příčná ramena jsou uražena, pravé až na chatrný zbyteček a levé docela. Dolní část kamene, zapuštěna do země, není nijak upravena než jen otlučena. Na otesané části přední plochy jsou vyryty tři latinské iniciálky, dvě arabské číslice a jedna nerozhodná písmena. Pod nimi prohloubená figura, štítu podobná (12 cm výška a 13 cm šířka) a vedle ní jakýsi kůl (22 cm dlouhý a 4 cm tlustý). Nadzemní část kamene jest lišejníky hojně obrostlá.
J. F. Svoboda - Pátý (obr. 6) zjistil prof. Bradáč za lihovarem u Hor. Kosova [J]. Stojí v mezi vlevo od silnice z Jihlavy do Rantířova u novějšího vysokého kamenného kříže čelem do polí a je zpola zapadlý. Ramena měl jako kříž u Březí krátká a pravé měl uraženo. Jsou na něm stopy nějakých znaků, písmen a číslic (zvláště 15)11.

J. F. Svoboda - Kříž u Hor. Kosova (J, 1932 dr. J. Ambrož)

15.7.2002 - JB
  
28.7.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
  

Kámen č. 2 (2179) stál u silnice do Rantířova v místech, kde silnici kříží městský vodovod.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
117 43 _
Na kameni byl vyryt kříž, kopí a jméno "HANS HIRT" nebo "HANS LUGA".
Kámen zmizel v 50. letech dvacátého století.

Literatura: Fritz - 77
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z25

Fritz - 77. Na silnici jihlavsko-rantířovské (Fussdorf) na místě, kde se městský vodovod s touto silnicí křižuje, leží na zvýšené mezi otesaný kámen 117 cm vysoký a 43 cm široký, na kterém prohlubenými čárami naznačen jest kříž 90 cm vysoký a 40 cm široký. Hořejší rameno jest poroucháno, na obou příčných jest vytesáno jakousi frakturou jméno: Hans Hirt. Dolní rameno od soukříží se rozbíhá až na obě postranní. V tomto rozkroku stojí hrotem vzhůru kontura jílce od kopí 55 cm dlouhého.

Kámen č. 3 (1408) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
112 65 18
Celá jedna strana kamene je pokryta 13 řádky německého nápisu.

AD. 1698 D.17 AUGUSTUS
DES PETER LEHRLS BÜRGR
GÜRTTLERS IN IGLAU 3 LEI
BL KINDER PETER PAUL,
DAVID U. MARTHA VOM
GIEßHÜBL GEHEND ALHIER
INS WASSER GEFALLEN UND
IHR LEBEND DARIN EINGEBÜST
DEREN SEELEN GOTT GNÄ
DIG SEIN WOLLE
GEH NICHT VORBEY BETT
VOR DIE DREY WUNSCH
IHNEN DAR ZU DIE EWIGE RUH.

Kámen byl nalezen v roce 1926 při těžbě písku v řece.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 40
                Schwab - 68

30.10.2011 - Fotografii zaslal pan Pavel Valenta

16.6.2012 - JB
    

Zpět