Hojkov

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen (0323) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 61 20
Na kameni je reliéf kříže, pod jeho pravým ramenem je hrot kopí.
Dříve byl vzdálen asi 20 m na okraji pole.
Podle pověsti se zde zastřelili dva vojáci.

Literatura: Fritz - 40
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 23
                Richlý - 8

Richlý - 8. Hojkov. Hned za vsí, na rozcestí do lesa a do Mešnice. Výška 85 ctm; šířka 58 ctm.
Fritz - 40. Za Hojkovem na rozcestí do Mešnice a do lesa nachází se kámen 85 cm vysoký a 58 cm široký, na kterém na přední ploše mělce vytesán jest kříž 72 cm vysoký a 58 cm široký, s rameny 14 cm širokými, na horních a až na 20 cm rozšířen na dolním. Na levém dolním poli podlouhlé plochy stojí hrotem vzhůru kopí 35 cm dlouhé. Týmně kamene, levé rameno a postraní zvětráním porouchána.

Richlý 1892

6.3.2003 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
11.8.2004 - JB
   

Zpět