Dyjice

Obec leží jihozápadně od Jihlavy, východně od Telče.

Kámen č. 1 (0834) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
61 37 14
Na kameni je vyryt malý kříž a nápis: "Na tomto místě byl Hajni Matěj PAZDERA 57 let stari dne 12 Března 1878 ráno o 10 hodináh od vejvratě zabiti".
Kámen byl vyvrácen při těžbě dřeva. Asi 10 let byl uložen na lesní správě v Telči.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 21
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - U Dyjice v lese "Rosičky" je kámen zvaný "Pazderův kříž"; byl prý tu zabit při kácení stromů člověk padajícím dřevem.

14.4.2013 - JB
    

Křížový kámen č. 2 (2393) stál u silnice do Telče.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
87 34 12

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z59
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 72

J. F. Svoboda - Také při silnici z Telče do Zvolenovic po levé straně, kde se cesta počíná svažovati k dyjickému mostu, je v mezi starý kámen s křížem.

Zpět