Dvorce

Obec leží jihozápadně od Jihlavy při železniční trati do Pelhřimova.

Kámen (0874) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 56 _
Na kameni je tlapatý kříž, letopočet 1545 a zbytky nápisu.

Literatura: Fritz - 80
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 20
                Richlý - 5

Richlý - 5. Dvorce. U prostřed vesnici, při louži. Výška 65 ctm; šířka 57 ctm.
Fritz - 80. Na návsi ve Dvorcích (silnice Kostelec na transversální zastávku?) ... kámen 95 cm ze země vystupující a 57 cm široký s horní plochou mnoho porušenou. Přední plocha hladce otesaná ukazuje kříž 50 cm vysoký a 45 cm široký s rameny až na 15 cm šířenými, čím se na 4 pole rozstupuje, na kterých se nápisy s číslicemi a lapidárními iniciálkami nacházejí, které však jen z nejmenší částky ... jsou. Na horním poli stojí porušená číslice 1 a 64 zachované, na levém číslice 5, spolu tedy letopočet 1645. Na dolním pravém poli rozeznávají se čtyři řádky písmen a na levém dva řádky, vesměs jen poněkud udržené.

Richlý 1892

6.8.2001 - JO
  
11.8.2004 - JB
 

Zpět