Dušejov
(Duschau)

Obec leží západně od Jihlavy při silnici č. 19.

Kámen č. 1 (1806) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
159 138 35
Na kameni jsou rytiny tří povýšených křížů.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 19

11.8.2004 - JB
     

Kámen č. 2 (1711) stával v lukách u cesty k Boršovu asi 300 m od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
92 50 _
Na kameni byl reliéf maltézského kříže na žerdi.
Kámen v roce 1972 zmizel v základech čističky odpadních vod.

Literatura: Fritz - 11
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z8
                Richlý - 4
                Schwab - 7

Richlý - 4. Dušejov. V pastvišti, při cestě do Boršova, na levé straně, již při hranicích. Opáčná strana má ten samý kříž. Výška 92 ctm; šířka 50 centm. Povalený nechal jsem postaviti.
Fritz - 11. Odbočivše od silnice jihlavsko-pelhřimovské do Dušejova a odtud postupujíce po vozové cestě k Boršovu shlédneme na pastvíně nedaleko od potůčku a hranic Boršovských kámen 92 cm vysoký, 52 cm široký. Přední a zadní plocha jeho jest otesána hladce a na středu má každá kříž 30 cm vysoký a 25 cm široký s rameny ze 6 až na 12 cm šiřenými. Od dolního ramene prodlužuje se podpatí na způsob řapíku o 35 cm až k zemi. Kámen ležel vypáčen na povrchu, byl však přičiněním pana Viléma Richlého z Mirošovic opět vztyčen.
Schwab - 7. Am Weg nach Borschau in der Wiese.

Richlý 1892

Zpět