Dolní Vilímeč

Obec leží jižně od Jihlavy, jihovýchodně od Telče.

Kámen č. 1 (0609) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
48 55 16
Na kameni vysekán meč.
Původně stával na hrázi rybníka, přemístěn byl při úpravě návsi.
Podle pověsti se v rybníce utopil noční jezdec i s koněm.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 17
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

J. F. Svoboda - Na Tč jsou u Dol. Vilímče dva kameny velikosti asi patníku s menšími rovnoramennými křížky. Jeden stojí nyní na již. konci školní zahrady (stával dříve na jižní hrázi většího rybníka pod strmým břehem u Doležalových) a druhý stával v močálu při cestě do Jersic 44.
Pozn. 44 - Francouzský vojín jel prý koňmo od Hrádku do Dol. Vilímče, sjel s cesty, spadl s koněm se srázu a zabil se. V místech druhého zapadl prý v močálu a zmrzl jakýsi žebrák.

8.6.2003 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
13.8.2004 - JB
  

Kámen č. 2 (2388) stál v močálu při cestě do Jersic.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 74

J. F. Svoboda - ... a druhý stával v močálu při cestě do Jersic.
Pozn. 44 - ... V místech druhého zapadl prý v močálu a zmrzl jakýsi žebrák.

Kámen č. 3 (2447) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jedná se o pamětní kámen Josefa Chutného.

28.3.2010 - JB
   

Zpět