Dolní Cerekev

Obec leží jihovýchodně od Jihlavy při silnici č. 639.

Křížový kámen č. 1 (0322) stál v pravém příkopu silnice do Batelova, 1 km před Batelovem nedaleko střelnice.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
68 60 17
Na kameni byl reliéf latinského kříže, na němž bylo kopí.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 14
                Fritz - 35
                Richlý - 21

Richlý - 21. Cerekvice dolní. Na pravé straně silnice k Batelovu, hned při škarpě, již nedaleko hranicích Batelovských. Výška 100 ctm; šířka 56 ctm.
Fritz - 35. Na silnici z Dolní Cerekvice do Batelova stojí u pravé silniční struhy, naproti strážnici železniční, žulová plotna 100 cm vysoká a 56 cm široká hladce otesána. Na ní jest naznačen kříž v celé výši její, s rameny 15 cm širokými, obklíčen pokrajem 10 cm širokým, který však po celém levém postraní velmi porušen jest. Dolní rameno nad zemí náhle až na 40 cm se šíří. Osou kříže stojí kopí, 90 cm dlouhé, konturou naznačené.

Richlý 1982

Fotografie pocházejí z archivu muzea v Aši
 

Kámen č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
84 48 55
Na kameni je vyryt špatně znatelný dvouramenný kříž, písmena "W P" a letopočet 1686.
Kámen původně stával u městské brány.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K15

15.8.2005 - JB
 

Zpět