Čenkov

Obec leží jihozápadně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0784) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
69 61 18
Na kameni je reliéf tlapatého kříže se symbolem kola a stočeného provazu. Nad břevnem je letopočet 1650 a pod ním jméno "MARTIN CEINAR", který zde zahynul pod převráceným vozem.

Literatura: Fritz - 69
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 127

Fritz - 69. Na cestě z Čenkova k Lovětínu ukazuje se kámen 110 cm vysoký a 100 cm široký, na přední ploše čistě otesaný a dobře zachovaný, na kterém jest naznačen latinský kříž, 100 cm vysoký a 55 cm široký, s horními rameny od 15 až do 20 cm šířenými. Dolní rameno však jest rozšířeno až na 45 cm a prodlouženo až na 65 cm. Nad pravým příčným ramenem stojí číslice 1-6-, nad levým 0-0-, vedle konce pravého ramene jest vytesáno vozové kolo se šesti loukotěmi a 20 cm průměru, vedle levého ramene jest prohlubeň, což asi díru znamená. Na obou dolních polích vedle dolního ramene jest rozdělen souměrně nápis z latinských iniciálek: MARTIN CEINAR. Nákres kamene od pana učitele Lisovského v Čenkově zdá se býti na rok 1600 příliš pravidelný. Lid si povídá, že zde byl usmrcen vozka od sudu z vozu naň spadlého.
J. F. Svoboda - 1600: po pravé straně vozové cesty z Čenkova k Lovětínu [Tt] stojí kámen s křížem, který má nad pravým ramenem číslo 16, nad levým 00; vedle konce pravého ramene je vytesáno kolo se šesti loukotěmi, vedle levého ramene několik závitů a pod tím ve dvou řádcích nápis: MAR-TIN, CEI-NAR.8
Pozn. 8 - Dr. Fritz se domnívá, že jsou to dvě kola se šesti loukotěmi a zaznamenává lidové sdělení, že tu byl usmrcen vozka sudem, který spadl s vozu. — Nynější domněnka z blízkého lesa zastřelen tu kramář, který tudy jel se zbožím. Jiná: vozkovi se splašili koně a převrženy vůz ho pohřbil.

28.4.2002 Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 
12.8.2004 - JB
 

Kámen č. 2 (1538) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
109 50 21
Jedná se o repliku křížového kamene z roku 1936.
Na kameni klečící postava je autoportrétem kameníka, nad ním je malý kříž. Vlevo je strom s větví.
Kámen vytvořil kameník jménem Knihař z Čenkova.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 128

28.4.2002 Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
 
12.8.2004 - JB
   

Zpět