Cejle
(Zeil)

Obec leží jihozápadně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (0872) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 53 17
Na kameni je reliéf kříže, pod jehož rameny jsou dvě kola.

Literatura: Fritz - 37
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 9
                Richlý - 6

Richlý - 6. Cejl. Při škole na zdi podepřený. Výška 115 centm; šířka 36 centm.
Fritz - 37. V Cejli jest o zeď na škole opřen kámen 115 cm vysoký a 36 cm široký. Na přední jeho ploše jest štíhlý latinský kříž s horními rameny paralelními, dolním však na končině má až postraní rozšířeným. Pod každým příčným ramenem jest naznačeno vozové kolo se šesti loukotěmi 12 cm v průměru.

Richlý 1893

31.3.2002 Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
  
15.8.2005 - JB
 

Kámen č. 2 (2176) stál na mezi, při rozcestí do Dvorců a do Mirošova asi 500 m východně od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 40 _
Na obou stranách kamene byl reliéf kříže se sekerou.
Kámen zmizel po roce 1972.

Literatura: Fritz - 1895 - 38
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z3
                Richlý - 7

Richlý - 7. Cejl. Na mezi při rozcestí z Cejle do Dvorcích a do Mirešova. Na zadní straně rýha 3 ? cent. hluboká. Výška 70 centm; šířka 40 centm.
Fritz - 38. U cesty z Cejle do Mirošova nachází se kámen 70 cm nad zemí vysoký a 40 cm široký, jehožto temeno a levý bok jest velmi zvětralý a otřený. Na přední ploše má kříž s rameny 15 cm širokými. Mezi rameny jest kontura sekery vyryta, 32 cm dlouhá čepel a ostří 15 cm, topůrko na ručným konci 2 a v uchu 7 cm tlustým. Na zadní ploše kamene jest velmi chatrný sotva znatelný zbytek podobného náznaku jako na přední.

Richlý 1893

Kámen č. 3 (2446) stál na mezi, asi 20 m od rozcestí do Dvorců a do Mirošova asi 500 m východně od obce, poblíž kamene č. 2.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf klínového kříže.
Kámen byl údajně zničen v roce 1960, když se upravovala cesta k JZD.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z4

Zpět