Bílý Kámen
(Weissenstein)

Obec leží severozápadně od Jihlavy.

Kříž č. 1 (0084) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
102 86 26
NPÚ - katalogové číslo: 1000135877, číslo ÚSKP: 24797/7-4711
Na kříži je dvojitá šipka.

Literatura: Dreyhausen - 81, foto - 17
                Fritz - 5
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K2

Fritz - 5. Na jihlavsko-jeníkovské silnici, když se blížíme k bělokamenské myslivně, setkáme se s tarasovanou polní mezí, do které zarovnány jsou tři kříže. Tento první, nad zemí 100 cm vysoký, úplně vypracovaný, jest osmihranný. Hrany však namnoze zvětráním otupeny a plochy lišejníky pokryty. Přece však na lícní ploše kříže zřetelně jest k poznání mezi oběma příčnými rameny vytesaný opeřený šíp, 4 cm dlouhý s hrotem vzhůru ukazujícím. Zdá se býti sem přenešen ze staré opuštěné silnice.
Dreyhausen - 81 - Weißenstein: Vor dem Ortseingang an der Straße nach Iglau.
Vorder- und Rückseite: Eingemeißelter Pfeil.

Dreyhausen

11.8.2004 - JB
   
7.8.2009 - JB
 

Kámen č. 2 (1537) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
77 133 50
NPÚ - katalogové číslo: 1000145711_0002, číslo ÚSKP: 34026/7-4709
Na kameni je vyryt dvojitý kříž a letopočet 1754.
Kámen je památkou na rok 1754, kdy probíhalo zaměření nově se rodící obce.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 4

11.8.2004 - JB
   

Kámen č. 3 (2068) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 35 25
Na kameni je rytina kříže, zhora je vyryto číslo 94.
V srpnu 2004 kámen nebyl nalezen.
Jedná se o hraniční kámen z blízkého okolí, který byl vrácen na původní místo.

6.8.2001-JO
  

Kámen č. 4 (1027) stál na mezi na levé straně silnice do Jihlavy nedaleko myslivny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
105 50 10
NPÚ - katalogové číslo: 1000135877, číslo ÚSKP: 24797/7-4711
Na kameni byl reliéf latinského kříže.
Kámen zmizel v 70. letech 20. století. Naposledy byl dokumentován 10.12.1972.

Literatura: Dreyhausen - 82, foto - 18
                 Fritz - 23
                 Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z2

Fritz - 23. Na silnici jihlavsko-jeníkovské, blízko bílokamenské myslivny, stojí mezi dvěma jinýma třetí kříž 105 cm vysoký a 30 cm pod mezí zatarasován. Jest celkem mnoho porouchán. Kámen na kterém kříž se nachází, jest na přední ploše hladce otesán, ostatní jen drsně otepáno. Umístění křížů v tarase dokazuje, že není více na původním místě.
Dreyhausen - 82 - Weißenstein: Kreuzstein, hundert Meter vom Steinkreuz Nr. 81 entfernt.
"In der Nähe der beiden Kreuze soll in alten Zeiten eine Burg gestanden haben, die dem Ritter Weißenstein gehörte. Der Vater starb und zwischen den beiden Söhnen entbrannte ein Zweikampf um das Erbe. Sie stellten sich hundert Meter von einander entfernt auf und töteten sich gleichzeitig mit Pfeil und Bogen. An die Stellen, wo beide fielen, wurde je ein Steinkreuz gesetzt." (Rudolf Šmergl, Weißenstein.)

Dreyhausen

Kámen č. 5 (2657) stál u silnice Větrný Jeníkov - Jihlava.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 107 _

Literatura: Fritz - 6

Fritz - 6. Druhý kříž na jihlavsko-jeníkovské silnici poněkud dale od myslivny bělokamenské jest též pod mez zatarasován, tak těsně, že sotva ho možná spatřiti. Jest patrno, že byl čerstvě upraven, 80 cm vysoký, 107 cm široký. Ramena má osmihranná, pravé velmi porouchané. Na horním jsou vydlabány tři díry, asi 4 cm hluboké a 2,5 cm v průsvitu, jedna na temeně, druhá na přední a třetí na zadní ploše. Pravděpodobno jest, že tento kříž původně měl šest ramen, že však přenášen a přitom skomolen byl a zlomky se ztratily. I od pravého ramene byl kus končiny ulomen a leží vedle něho.

Fritz - Archiv Národního muzea, fond Obrazový archiv etnografie, i. č. OAE_5444

Kámen č. 6 (2357) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je vyryt malý křížek, pod kterým je letopočet 1705.

7.8.2009 - JB
    

Kámen č. 7 (2358) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je vyryt malý křížek, pod kterým jsou dvě písmena H.

7.8.2009 - JB
    

Zpět