Bedřichov

Obec leží severně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (1313) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 80 15
Na obou stranách kamene jsou reliéfy klínových křížů. Pod rameny jsou střely do kuše.
Kámen stával na cestě k Reindlerovu dvoru. Při stavbě nových domů byl přemístěn na současné stanoviště.

Literatura: Franz - 12
                Fritz - 46
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 75
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 36

Franz - 12. Bei Iglau. Am Fahrwege zum Wetterhöfel liegt derselbe über den Straßengraben und dient als Brücke.
hoch 1,67 oberer Theil allein hoch 1,17 breit 0,80 dick 0,08
Fritz - 46. Na silnici jihlavsko-smrčenské vedle odvalů starých stříbrných dolů byl nedávno vykopán na poli kříž na kameně 156 cm vysokém, který byl položen přes příč na struhu u silnice u vsi Lesunky. Kříž má výšku 111 cm, šířka přes příčná ramena přes 80 cm, tloušťka plotiny 15 cm. Obě plochy jsou hladce otesány, postraní objem a podzemní část jen hrubě otepány. Na obou plochách kamene jsou vytesány kříže úplně stejné, na které v prostoru pod každým příčným ramenem postaven hrotem vzhůru opeřený šíp 44 cm dlouhý. Kámen byl jen nepatrně zvětralý a dobře zachovalý, nyní ale byl přeražen.
J. F. Svoboda - Jiný kámen ležel v r. 1898 jako můstek přes příkop na polní cestě z Jihlavy k Bukovnu a byl neobyčejně rozměrný: 167 cm vys. (nad zemí 117) cm, 80 cm šir. a 8 cm tlustý). Nyní stojí na mezi po levé straně silnice, zrovna proti nové silniční odbočce od státní silnice z Bedřichova a má vrcholek uražený, takže je pouze 84 cm vysoký. Vedle kříže je pod vodorovným břevnem po obou stranách střela (šipka) směřující vzhůru. - Stejné znaky jsou vytesány i na zadní ploše kamene.

Franz 1893

6.8.2001-JO
  
16.4.2004 - JB
   

Kámen č. 2 (2175) stál v místě zvaném Na Špici, při pražské silnici u odbočky staré vozové cesty ke Karlovu lesu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
77 67 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže se zakulacenými konci ramen a nohy. Nad rameny kříže byla písmena "N   P", pod rameny pak "ANNO 1622".
Podle pověsti stál kámen na místě, kde se zabil vozka.

Literatura: Fritz - 85
                J. F. Svoboda - Památné kameny na moravském Horácku - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937, str. 68
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z23

Fritz - 85. Ve Friedrichově na jihlavsko-pražské silnici u posledního domku „Na špici“ odbočuje od silnice stará vozová cesta a dále pěšina vedoucí do Karlovy Obory. Z této pěšinky zhlídne se snadno v širém poli kámen 70 cm vysoký a 60 cm široký. Na přední ploše jest hladce zroben a ozdoben křížem silně vystupujícím a na končinách ... rozšířenými. Nad pravým ramenem vystupuje několik nečitelných písmen a pod nimi větší lapidární P. Na prostoru pod pravým ramenem vystupuje lapidárně slovo: ANNO a pod levým lapidárně číslice 1622. Před založením nynější pražské silnice šla tady vozová cesta z Čech do Třebíče a do Brna a odtud pochází povídka, že tu byl zavražděn vozka.
J. F. Svoboda - 1622: V Bedřichově u Jihlavy v polích stranou státní silnice k Něm. Brodu (200 kroků vých. od silnice, asi 300 m od posledních domků) na okraji mělké louky stojí kámen s křížem, jehož břevna jsou zaoblena (obr. 14); z písmen na kameni přečetl dr. Fritz: Anno 1622. 12
Pozn. 12 - Podle zprávy dra Fritze byl tam prý zavražděn vozka. Na kameni jsou patrna ještě jednotlivá písmena, jako D, N, R.

Fritz                                       J. F. Svoboda - U Bedřichova před Karlovým lesem (J, 1932 B. Bradáč)
 

Kámen č. 3 (2186) stál na pražské silnici nedaleko cihelny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 40 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže.

Literatura: Fritz - 90
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z22

Fritz - 90. Na jihlavsko-pražské silnici nedaleko od druhého moravského zemského hraničáku u bývalé cihelny při kopání hlíny byl vykopán kámen 70 cm vysoký a 40 cm široký, na horní a přední ploše otesaný, na zadní a spodní však vypuklý. Na přední ploše vystupuje latinský pravoúhlý kříž dosahující rameny až na pokrají. Horní rameno jest skomoleno. Zdá se, že pro tento kaz kříž ostal nedodělaný.

Zpět