Arnolec

Obec leží severovýchodně od Jihlavy při silnici č. 348.

Kříž (0182) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
133 100 29

Literatura: Fritz - 8
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - K1
                J. F. Svoboda - Okolí horácké osady - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937

Fritz - 8. Na cestě ze Stáje do Arnolce, asi čtvrt hodiny od posledního, stojí kamenný kříž na všech čtyřech stranách hladce otesaný s končinami rozšířenými, dosti dobře zachovaný asi 1 m vysoký. Domnívají se, že tj. snad cyrilo-metodějský, čemu ale ani ráz, ani zachovalost nenasvědčuje. Ráz jeho jest latinský, výška asi 100 cm, znak žádný.
J. F. Svoboda - Čtvrtý starý kamenný hmotný kříž je v polovici cesty od Arnolce k Stáji [J]. Stojí po pravé straně silnice nedaleko lesa "Řezníkovo boroví" v mezi Budínova pole 150 cm nad zemí; příčné břevno měří 98 cm a asi 30 cm je kříž silný. Podle pečlivějšího opracování zdá se býti mladšího původu, ale nějaké určitější zprávy se o něm dosud nenašlo 10.

Fotografii zaslal pan Miroslav Dvořák

13.6.2014 - JB
   

Zpět