Rohoznice

Obec leží jihovýchodně od Jíčína při silnici č. 284.

Kříž (1215) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
97 58 22
Před rokem 1975 byl kříž při úpravě potoka zahrnut zeminou.
V březnu 2009 byl nalezen při výkopových pracích pro kanalizační přivaděč.

Literatura: Dokoupil - 18
                Dreyhausen - 318

Dokoupil - 18 - V Rohoznici při říčce Bystřici, opřen o skalní balvan, stojí zpola zvrácený pískovcový kříž massivních trámových tvarů (obr. č. 18). Na obou stranách hladký kříž má celkovou výšku 97 cm, šířku 58 cm, sílu 22 cm, hoření tři konce jsou zaokrouhlené, ramena, až na spodní, jež se při zemi rozšiřuje, veskrz stejně široká (svislé 23, vodorovné 19 cm), tak že se v křížení žádné súžení nejeví. Pověsti, nesoucí se k tomuto kříži, jsem se nedopátral.
Dreyhausen - 318 - Rohoznitz: Am Flußlauf der Bystritz, eingesunken.
Siehe: Dokoupil, a. a. O. S. 365.

Dokoupil 1895

24.4.2010 - Fotografie zaslal pan Martin Trnka
  
23.10.2010 - JB
   

Zpět