Mladějov

Obec leží jihozápadně od Jíčína při silnici č. 281.

Kámen (2434) je zazděn do severní zdi hřbitova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
55 32 _
Na kameni je reliéf ukřižovaného Krista.

5.7.2007 - František Mikule

Zpět