Konecchlumí

Obec leží jihovýchodně od Jičína.

Kříž č. 1 (1023) stál ve směru Mlázovice, později byl použit při stavbě studny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Dokoupil
                Dreyhausen - 169

Dokoupil - Také na okresní silnici z Konecchlumí do Mlázovic vedoucí, nedaleko těchto, stával na pozemku hostinského J. Klepla až do roku 1892. podobný kříž, kterého dle pátrání mého někdejšího žáka Josefa Erbena, sochaře v Újezdě Podhorním, upotřebeno k roubení studně nedaleko se nalézající. Pohnutkou ku postavení kříže toho bylo neštěstí udavší se v dávných dobách na sousedním poli: koně se tu splašili a branami usmrtili oráče.
Dreyhausen - 169 - Konechlum: Stand früher an der Bezirkstraße von Konechlum nach Mlazowitz. Es wurde zum des in der Nähe gelegenen Brunnens verwendet.
"Hier sollen schen gewordene Pferde einen Pflüger getötet haben".
Seihe: Dokoupil, Národopisný sborník okresu Hořického. Hořitz 1895, Verlag des Redaktionskommitees, volkskundliche Abteilung, Prag.

Kříž č. 2 (1187) byl nalezen v roce 1993 v západní části obce. Další osud kříže je neznámý.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Zpět