Chodovice

Obec leží jihovýchodně od Jičína, západně od Hořic.

Kámen č. 1 (1213) stál před hrází bývalého rybníka v Sukdole.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 61 18
Na kameni je vyryt řecký kříž, písmena "L16".
Dle Kroniky Holovous z r. 1923 se v rybníku nad Bílskem utopil chlumský rychtář, který měl odevzdat v Hořicích vybrané daně, leč prohrál je a propil.

Literatura: Dokoupil - 36
                Dreyhausen - 310

Dokoupil - 36 - Mezi Chodovicemi a Cihelnou při polní cestě, as půl hodiny západně od Hořic, pod obcí Chlumem v poloze "Sukdol" zvané, stojí zbytky hrubého kamenného kříže (obr. č. 36), z kterých možno souditi, že původní jeho tvar mohl býti podoben onomu kříži, obrázkem č. 6 znázorněného.
Dreyhausen - 310 - Chodowitz: An einem Feldweg zwischen Chodowitz und Ziegelschlag, in der Senke "Sukdol".
Stark beschädigt.
"Früher war in dieser Gegend ein Teich. Der Richter Tauchmann aus Chlum, der die Kontributionen nach Hořitz trug, stürzte sich aus unbekannter Ursache in den teich und ertrank. An der Stelle, wo man der Ertrunkenen barg, wurde das Kreuz gesetzt".
Siehe: Dokoupil. a. a. O. S. 368.

Dokoupil 1895

3.4.1999 - Fotografii zaslal pan František Mikule

Kříž č. 2 (_) stál v lese.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Dokoupil - str. 369

Dokoupil - V zádušním lese Chodovickém "nad žlábkem" stával kříž na místě, kde se milenci z Dobré Vody přišedší zabili. Kříž ten nemohl jsem nalézti.

Zpět