Věkoše

Městská část Hradce Králové.

Kříž (0989) stojí asi 1 km severně od obce u silnice do Správčic.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na podstavci kříže jsou nápisy.
Na přední straně "Den 12. Juny im 1804 Jahr OBNOVENO 1908".
Na zadní straně "CONPATIENS PIO REDEMTORI CONFECIT ANNA KRILL. Z POSLEDNI WOULE PANNY ANNY KRIL TENTO KŘZIZ K POCTE WEŘEJNE POSTAWEN JEST A STAROST I LÁSKOU MATEŘSKOU POSWĚCEN DNE 26. ČERWENEC TOHO ROKU".

Literatura: Dreyhausen - 198
                Soupis památek historických a uměleckých, ročník XIX. Politický okres královéhradecký (1904)

Soupis památek - str. 191 - Věkoše. Na cestě k Správčicům stojí KŘÍŽ kamenný, na němž vytesáno jest kladivo, houba, kopí a snopy a níže nápis:
Den 12. Junii im 1804 Joh. Jos. Woboržil fecit.
CompatIens pIo ReDemMtorI ConfeCIt
Anna Krill.
Z posLeDnI wouLe Panny Anny KrIL tento
KržIž k poCtě weřejné postawen jest s starosI (?)
Láskou Mateřskou poswěcen dne 26. čerwence toho roku.
Dreyhausen - 198 - Wěkosch: Am Weg nach Spravčitz.
Inschrift: "DEN 12. JULI 1804 JOH. JOS. WOBOŘIL FECIT. COMPATIENS PIO REDEMTORL CONFECIT ANNA KRILL. Z POSLEDNI WOULE PANNY ANNY KRIL TENTO KŘÍŽ K POCTĚ WEŘEJNE POSTAWEN JEST A STAROST LÁSKOU MATEŘSKOU POSWĚCEN DNE 26. ČERWENCE TOHO ROKU".
Siehe: Cechner, a. a. O. S. 214.

5.9.2009 - JB
     

Zpět