Pouchov

Obec leží na severovýchodním okraji Hradce Králové.

Kříž (0988) stál u cesty do Hradce Králové.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 _ _

Literatura: Dokoupil
                Dreyhausen - 197
                Soupis památek historických a uměleckých, ročník XIX. Politický okres královéhradecký (1904)

Dokoupil - Při cestě z Hradce králové do Pouchova as 300 kroků před dělostřeleckým skladištěm stojí zbytky kamenného kříže, jehož konce silně jsou otlučeny.
Soupis památek - str. 168 - Pouchov. KAMENNÝ KŘÍŽ z hrubého pískovce, 70 cm vysoký, celý otlučený, stojí při silnici z Kr. Hradce do Pouchova. Jest asi ze XVI. století.
Dreyhausen - 197 - Pouchow: Stark beschädigtes Steinkreuz aus dem 16. Jahrhundert am Weg von Pouchow nach Königgrätz.
Siehe: Dokoupil, a.o.D.S.369.
Vergleiche: Cechner, Der politische Bezirk Königgrätz. In: Topographie der historischen und Kunstdenkmale in Königreiche Böhmen. Prag 1915, 29. band, S. 198.

Zpět