Světlá nad Sázavou

Obec leží severozápadně od Havlíčkova Brodu.

Kříž č. 1 (1747) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
130 78 32

Literatura: Fritz - 2

Fritz - 2. Vyjde-li se ze Světlé z náměstí (podle hostince u Otokára) ulicí na polní cestu ke starému hřbitovu, spatří se hned na kopečku, kde se pěšinka s nepatrným potůčkem křižuje, nápadný kamenný kříž, poněkud nalevo nakloněný. Výška jeho obnáší 128 cm, šířka přes příčná ramena 97 cm, výška horního ramene 28 cm, dolního 80 cm. Dle těchto rozměrů má tedy tento kříž ráz poněkud latinský, musí se však připočítati náramné skomolení horních ramen, čím typu cyrilskému mnoho se blíží. Jest na všecky strany úplně vypracován. Neobyčejná masivnost a primitivní zrobení poukazují na veliké stáří, čemuž i valné porušení zvětráním a tvrdošíjnými lišejníky nasvědčují, což připouští, že pocházejí z té samé doby jako tzv. cyrilské. O významu jeho ničeho doptati se nelze.

25.2.2003 - Fotografii zaslal pan Matouš Jirák

5.7.2004 - JB
   

Kříž č. 2 (2076) je umístěn v muzeu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
58 59 25
Na kříži je rytina kopí.
Kříž byl nalezen v obci Dobrá nad Sázavou při čištění koryta řeky.
Několik let byl umístěn ve zbrojnici na hradě v Lipnici nad Sázavou.

5.7.2004 - JB (fotografie jsou z hradu v Lipnici nad Sázavou)
    
23.6.2013 - JB
  

Zpět