Štoky

Obec leží jižně od Havlíčkova Brodu.

Kámen č. 1 (0067) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
57 61 20
Na kameni je rytina tlapatého kříže s letopočtem 1604.
Dříve stával při brodu přes potok u silnice Jihlava - Havlíčkův Brod, asi 500 m před Štoky. Potom jižně od obce vlevo od silnice Havlíčkův Brod - Jihlava, asi 300 m za přípojkou z obce před svodidly silničního mostku.

Literatura: Fritz - 72

Fritz - 72. Na pražské silnici u K 224 mezi Zvonějovem (Wonau) a Štoky asi padesát kroků na louce leží na povrchu kámen 84 cm dlouhý a 60 cm široký, na kterém jest vytesána kontura kříže latinského se šířenými končinami. Na příčných ramenou jeho jest vyryt letopočet 1614 a na temeně kamene rozrušený nápis, z kterého zbyly toliko latinské iniciálky HO.

5.8.2001 - JO

1.7.2006 - JB
  
1.10.2011 - Fotografie zaslal pan Zdeněk Pelíšek
 
17.6.2012 - JB
    

Kámen č. 2 (1368) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
81 56 18
Na kameni je reliéf kříže, pod levým ramenem je obrys sekery.

Literatura: Fritz - 45

Fritz - 45. Ve Štokách vedle posledního domu č. 23 na počátku silnice do Úsobí stojí žulový kámen 100 cm vysoký a 57 cm široký s latinským křížem mělce vytesaným v té samé výšce a šíři s hořejšími rameny paralelními a končinami půlměsíčně vykrojenými. Dolní rameno jest 41 cm vysoké a 16 cm široké a schůdek 25 cm vysoký a od 20 až do 50 cm šířený. Pod pravým ramenem jest naznačena širočina s čepelem 17 cm, ostřím 16 cm a toporem 34 cm dlouhým. Na štocku si ho lid ani nevšimne.

5.8.2001 - JO
 
1.7.2006 - JB
  

Kámen č. 3 (2157) stál jižně od obce u silnice do Zvonějova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
121 69 _
Na obou stranách kamene byly reliéfy křížů.

Literatura: Fritz - 22

Fritz - 22. Na pražské silnici u kil. ... mezi Štoky a Zvonějovem (Wonau) táhne se úzké, ale dlouhé pole paralelně podél silnice, z které jest snadno viděti přes pole vozovou cestu a tarasovanou mez. Na této vystupuje nápadný kámen, kol kolem otesaný a na přední a zadní straně stejnými silně vystupujícími kříži pokřižovaný. Má 121 cm výšky, 69 cm šířky. Ramena jsou velmi masivní, pravoúhelná, jen dolní jest delší a na stupeň vyšířeno.

Kámen č. 4 (2158) stál jižně od obce u polní cesty.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
122 63 17
Horní část kamene byla kruhová. Na kameni byl latinský kříž.

Literatura: Fritz - 21

Fritz - 21. Vydá-li se na státní silnici ze Štok směrem do Jihlavy a mineme-li polní cestu odbočující od posledního domu nalevo, dojde se za několik minut na druhou, též na levou stranu vedoucí cestu, na které se brzy ukáže na mezi napolo zavalený kámen kupředu skloněný. Při bedlivějším ohledání vyskytnou se na něm dvě ramena kříže. Odhrábne-li se zem, na přední ploše kamene, až na spodní konec kamene, ukáže se výška jeho 122 cm, šířka 63 cm, tloušťka 17 cm, část nadzemní 50 cm a podzemní 72 cm. Ráz jeho jest docela neobyčejný, horní polovice jest kruhovitá, přední plocha kruhu ná průměr 63 cm. Na ní jsou vytesána tři horní ramena latinského kříže, na končinách z 10 na 15 cm vyšířena. Od kruhu se tato plocha prodlužuje v délce 64 cm a v šířce 18 cm ku spodu a nese dolní rameno.
 Udržela se stará pověst, že stará babička od svých příbuzných byla vypuzena z domu a nenalézajíc nikde útulku, udělala si vedle cesty boudu, ve které bídou umřela. V noci nato bylo viděti okolo boudy zář, pročež lidé prohlásili stařenu za mučednici a postavili na místě, kde bouda stála tento kříž.

Kříž č. 5 (15035) je zasazen na štítě kostela na návsi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jedno rameno je připevněno kovovou skobou, podle odlišných proporcí pravděpodobně není původní.

13.6.2014 - JB
     

Kamenná postava č. 6 ( ) je zasazena ve zdi restaurace na návsi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Hlava postavy není původní.

13.6.2014 - JB
   

Zpět