Rozsochatec

Obec leží severovýchodně od Havlíčkova Brodu, při silnici č. 344.

Kámen (0526) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
95 72 22
Na kameni je reliéf kříže s mírně rozšířenými rameny. Zbývající plocha je pokryta nápisem: "LETHA 1648 4 DUBNA POCTIVÝ JEDEN MLÁDENEC BABTISTA KONRADŮ NÁSILNĚ POBRANEJ NA TOMTO MÍSTĚ OD DVOU ŠKŮDCŮ KTEŘÍ PO SILNICÍCH JEZDILI A LIDEM ŠKODILI JEST ZASTŘELEN" (převod T. Karel).
Dnes je čitelné pouze: "LITHA 1648 4...POCTIWI...OD DWAU SSKUDCUU KTERY PO SYLNICZYCH GEZDILY A LIDEM SSKODILY GEST ZASTRZELEN".

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, ročník XXIII. Politický okres chotěbořský (1906)

Soupis památek - str. 83 - Rozsochatec. Za vsí u silnice k Německému Brodu vedoucí leží pískovcová DESKA, 0.72 m šir., 1.20 m vys., s křížem v reliéfu a rytým nápisem, částečně již vytřelým:

19.5.2001 - Fotografii zaslal pan František Mikule

21.8.2005 - JB
  

Zpět