Michalovice

Obec leží jihozápadně od Havlíčkova Brodu.

Kámen (2150) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
74 53 15
Na kameni je reliéf hrotového kříže.
Kámen původně stál na pravé straně silnice do Květinova při pěšině k Havlíčkovu Brodu.
Podle legendy na ručně zpracované mapě okolí Michalovic z roku 1907 byl kámen osazen na upomínku neštěstí formana, který se na tom místě zabil i s koňmi.

Literatura: Fritz - 17
                Richlý - 26

Fritz - 17. Na silnici z Humpolce do Německého Brodu jest mezi Květinovem a Michálovicí hned před vsí u pastoušky vedle cesty viděti kámen, 72 cm vysoký a 52 cm široký. Na přední otesané jeho ploše nachází se kříž 50 cm vysoký a 42 cm široký, z čehož odpadne 10 cm výšky a 35 cm šířky na kopeček. Pozbylý vlastní kříž má tedy rozměry a ráz takzvaný řecký, tvaru neobyčejného. Ramena má 24 cm dlouhá a 5 cm široká. Na polovici délky jest každé rameno rozšířeno na čtverec desíti centimetrový, diagonálně postavený. Jelikož tento kříž žádného jiného znaku nemá, nemůže se mu přiřknouti jiného významu než náboženského. Porucha na pravém horním úhlu kamene, otupení hran a obroušení ploch poukazuje na dobu starověkou. Doptati se na nějaké pověsti o něm nelze.
Richlý - 26. Michalovice. Na levé straně silnice od Květinova k Michalovici; před vesnicí, při pěšině k Německému Brodu. Výška 72 ctm šířka 52 ctm.

Richlý 1896

10.2006 - Fotografie zaslal pan Miroslav Štampfer
 
2.6.2007 - JB
   

Zpět