Havlíčkův Brod (Německý Brod)
(Deutsch Brod)

Kámen č. 1 (0068) je umístěn na dvoře muzea.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 80 _
Na kameni je reliéf latinského kříže, pod jehož rameny jsou sekera a šipka.
Původně stával u výpadovky na Hlinsko naproti Stříbrnému dvoru.

Literatura: Dreyhausen - 76, foto 14
                Fritz - 29

Fritz - 29. Na silnici z Německého Brodu do Pohledu (km 70,4) u Hamrů stojí kámen 117 cm vysoký, 75 cm široký na temeni a pravém postraní poněkud porušený. Na něm jest vytesán kříž až na 7 cm vypuklý a na třech stranách 10 cm širokým okrajem obruben. Horní ramena má pravoúhelná, dolní však nad zemí jest šířeno na způsob půlměsíce. Pod pravým příčným ramenem jest postaven opeřený šíp, 37 cm dlouhý hrotem vzhůru, pod levým sekera s toporem 26 cm dlouhá a čepem 6 a ostřím 10 cm širokým.
Dreyhausen - 76 - Běla: Kreuzstein an der Straße Deutschbrod-Běla.
Rechts Kreuzfeld: Ausgemeißeltes Beil.
Linkes Kreuzfeld: Ausgemeißeltes Pfeil.
Über den ganzen Stein gehend ein 6 Zentimeter herausgemeißeltes Kreuz.
"Soll aus dem Preußenkriege stammen." (Ein Vorübergehender.)

Dreyhausen

1.7.2006 - JB
 

Kámen č. 2 (0341) stojí u mostu přes Sázavu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
119 47 18
Na kameni je reliéf kříže a sekery a zbytky gotického nápisu.
Hnátův kámen.

Literatura: Fritz - 66

Fritz - 66. U velkého Sázavského mostu v Německém Brodu stojí kámen, jehož to přední plocha jest hladce otesána a na pět polí rozdělena. Nejhořejší z nich leží napříč přes celou šíři kamene a zaujímá asi čtvrtinu celé plochy. Prostředkem tohoto pole táhne se řádek asi desíti písmen latinské lapidářce poněkud podobných, avšak tolik porušených, že jen literu O poznati lze. Ostatní čtverhranný prostor kamene na přední ploše jest křížem na čtyry pole rozdělen. Kříž sám jest latinský s rameny nad plochu poloválcovitě vypuklými, jen nepatrně na končinách šířenými. Nad pravým ramenem stojí litera frakturní M s malým kolečkem. Nad levým s jakýmsi XM přívěšky. Na pravém dolním poli jest umístěna trojhranná širočina na čepeli proražena dírou a s toporem dolů ukazující. Levé dolní pole jest prázdno.

26.2.2002 -  Miroslav Dvořák

13.6.2014 - JB
  

Kámen č. 3 (0072) stál na levém břehu řeky Sázavy nedaleko silnice do Poděbab poblíž dílen Svazarmu.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf tlapatého kříže a nápis
Kámen byl odstraněn v souvislosti s budováním koupaliště.

Fotografie pochází z archivu muzea v Aši

Kámen č. 4 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
176 92 _
Na kameni je reliéf tlapatého kříže.
Pravděpodobně se jedná o náhrobník.

1.7.2006 - JB
 

Zpět