Polžice
(Pollschütz)

Obec leží severně od Domažlic při silnici č. 197.

Křížový kámen (1337) mezi obcí a Novou Vsí.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
55 42 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže.

Literatura: Kuhfahl
                Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 69

Kuhfahl - 45/40/16 Granit - An der Straße nach Bischofteinitz (1899) im Straßengraben liegend. Odkaz na Wilhelma.

Wilhelm - 1899

Zpět