Milavče

Obec leží severovýchodně od Domažlic.

Kámen (0984) stál při silnici do Chrastavic u křížku z roku 1884, 1 km od obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
50 _ _
Pověst o ženě nesoucí na zádech v loktuši těžký koš. Na tomto místě se žena zastavila, aby si odpočinula, a opřela koš o plot. Těžký koš se převážil, spadl a cípy loktuše se ženě zadrhly kolem krku a zardousily ji.

Literatura: Šrámek - 203, 39395
                Šolta - Český lid III, 1894 - str. 178

Šolta - V okolí starobylých Domažlic vyskytují se též dva kříže na plochých balvanech vytesané. Jeden z nich jest již v II. r. Č. L. uvedený kříž v Chrastavici, druhý spatřiti lze v okolí osady Milaveč, v polích řečených „v Lubnicích". Tam postaven jest v mezi kámen 50 cm nad zem vyčnívající, nahoře zaokrouhlený, na němž vytesán jest vypouklý jednoduchý kříž, jehož levé rameno poněkud jest otřené.
O kameně tomto vypravují v Milavčích, že postaven jest na památku zlé příhody. Jakási žena, nesoucí na zádech těžký koš v loktuši, jejíž cípy byly vpředu na uzel svázány, jdouc tudy, zastavila se, aby si odpočinula. Opřela koš o zábradlí z bidel kolem pole sbité (o tak zvané oplocení, zabraňující dobytku cestou hnanému vstup na pole), těžký koš se však převážil, spadl a cípy loktuše zadrhnuvše se nebohé ženě kolem krku, zardousily ji. Na památku tohoto neštěstí postaven tu pak kámen s křížem.
Šrámek - Asi 1 km jihozáp. od Milavčí vpravo silnice do Chrastavic vedoucí. Křížek je v mezi zapadlý asi 4 kroky od kříže z r. 1884 (kam. s litinovým křížem) a asi 130 m od božích muk, stojících v ohybu silnice dole u potoka (směrem k Milavčím). O tomto místě se vypráví, že prý tam jedna selka, nesoucí těžký náklad loktuše trávy nebo sena, si chtěla odpočinout a při sedání se zvrátila, přičemž jí popruh sjel a hrdlo zadrhnul tak, že se tím uškrtila.

Šolta 1894

Šrámek 1945
  

Zpět