Koloveč

Obec leží severovýchodně od Domažlic při silnicích č. 183 a 185.

Kámen (1397) byl v roce 1852 zazděn v opěrné zdi tovární zahrady - dnes Spojené kartáčovny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 40 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže.

Literatura: Šindelář - Dějiny Kolovče a okolí, 1936

Šindelář - Prastarý kříž. (Výška 65 cm, rozpětí 50 cm, šířka 14 cm, výška reliéfu 2 cm.). Snad pamětník prvních dob křesťanských našeho kraje či pradávný mezník, kdy podle starých mravů kříž utvrzoval posvátně závaznost smlouvy, koupě a stával se pak mezníkem. Kříž je vytesán na balvanu a stál zajisté v cestě při stavbě "Dolejší továrny na zápalky č. 145 a proto zakladatel a první majitel této továrny K. M. Černý dal jej r. 1852 účelně zazdíti mezi 2. a 3. pilíř opěrné zdi tovární zahrady při silnici vedoucí do Kanic. Jmenovaná továrna, proměněná na parostrojní továrnu na kartáče a štětce, patří dnes p. Vojt. Huttnerovi. Z podobných vzácných křížů je uchováno na rozsáhlém Chodsku jen několik jedinců, na příklad v Chodově na návsi, v Peci a jinde. Náš starý kříž je dobře viditelný z cesty, vedoucí z Kolovče, kolem továrny, do Kanic. Když duch křesťanství pronikal vrstvy lidu, zaváděno všeobecně znamení kříže v budovách soukromých i veřejných, na cestách i náměstích, v městech i vesnicích, u nízkých i vznešených, kříž křesťanský jako znak víry a spásy.

Zpět