Draženov
(Trasenau)

Obec leží severozápadně od Domažlic.

Kříž (0268) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 58 22
Na kříži je zbytek letopočtu "..06".
Podle pověsti kříž souvisí s pohřbem vojáků. Podle jiné zde pán rejkovického dvora zabil ovčáka, nebo zde byl usmýkán koněm voják, který kříži ustřelil rameno.

Literatura: Dreyhausen - 411
                Šolta - Český lid III, 1894 - str. 178

Šolta - Jiný kříž v okolí Domažlic stával blíže dvora rejkovického při silnici z Draženova do Domažlic. Levé rameno tohoto kříže jest uraženo, ostatní ramena jsou zakulacena v rozích.
O tomto kříži vypravují v Draženově, že postaven byl na památku vraždy. Kdysi - ale už velmi dávno tomu - vehnal ovčák stádo své na rejkovická luka, což když rejkovický pán spatřil, tak se rozlítil, že ovčáka zastřelil. Na památku této vraždy byl tam křížek kamenný postaven.
Důst. pan farář Frant. Lang v Milavčích, jemuž za zprávy o křížích v okolí Domažlic děkuji, sdělil se mnou jinou pověst ke kříži tomu se vztahující. Jakýsi voják ustřelil prý levé rameno tohoto kříže, začež krutým byl stižen trestem: bylť splašeným koněm k smrti usmýkán. Z pověsti té jest patrno, že lid kříž na památku vraždy postavený měl v nemalé úctě, když tak hrozný trest přisuzuje tomu, kdo takový památný kříž zúmyslně ohaví.
Dreyhausen - 411 - Trasenau: Vor einem Tümpel in der Nähe des Rejkawitzer Hofes.
Der linke Kreuzarm fehlt.
"Das Kreuz wurde infolge eines Mordes aufgestellt. Einmal trieb ein Schafhirt seine Herde auf eine Wiese, wo heute der Stein steht. Als das der Besitzer sah, wurde er zornig und erschoß den
Hirten. Zur Strafe mußte er das Steinkreuz setzen lassen".
"Ein Soldat schoß angeblich den Kreuzarm ab und wurde darüf verurteilt, von einem Pferde zu Tode geschleift zu werden".
Siehe: Šolta, Český Lid, 1893, S. 179.

Šolta 1894

26.7.2003 - JB
  

Zpět