Chrastavice

Obec leží severovýchodně od Domažlic.

Kámen č. 1 (0274) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
75 48 22
Na kameni je reliéf maltézského kříže.

Literatura: Dreyhausen - 409
                 Šolta - Český lid II -1893 - str. 137
                 Šolta - Český lid III -1894 - str. 178
                 Šrámek 1940 - 140, 33622

Šolta - 1893 - Ve vsi Chrastavici u Domažlic na př. stojí na návsi na nepatrné vyvýšenině, jako na nějaké nízké, během věků skleslé mohyle, nízký kamenný kříž, o němž místní pověst vypravuje, že postaven byl na památku vraždy; bylať prý zde před dávnými lety ubita nějaká žena.
Šolta - 1894 - V okolí starobylých Domažlic vyskytují se též dva kříže na plochých balvanech vytesané. Jeden z nich jest již v II. r. Č. L. uvedený kříž v Chrastavici, ....
Šrámek - V záp. části Chrastavic (severových. Domažlic) u statku, kde odbočuje polní cesta jižně na Bořice. Dříve stával mezi stromy na malém kopečku podobném mohyle, as 15-20 m od nynějšího místa, ale při úpravě komunikace byly stromy poraženy a kopeček srovnán a rozvezen.
Dreyhausen - 409 - Chrastawitz: Kreuzstein auf dem Dorfplatz.
"Das Kreuz soll an einen Mord erinnern". Šolta, Český Lid, 1892, S. 138.
Der Kreuzstein war lange zeit verschüttet und wurde erst kürzlich wieder freigelegt. Heute erinnern sich die Leute an keine Deutun mehr.

Šolta 1894                              Šrámek 1940
  
26.7.2003 - JB
   

Kámen č. 2 (2480) stával v polní trati U housliček.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf housliček.
Kámen byl postaven na památku houslisty, který zmrznul, když se vracel z vesnické zábavy.
Kámen byl údajně zničen v 50. letech 20. století při scelování pozemků.

Literatura: Z. Procházka - Přiběhy vepsané do kamene

Zpět