Chodov

Obec leží jihozápadně od Domažlic.

Kámen č. 1 (0271) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
66 66 17
Na kameni je reliéf kříže.
Dříve stával v zahradě domu U Hyjtnanů, snad na hrobě ruských vojáků z období napoleonských válek.

Literatura: Soupis památek historických a uměleckých, ročník XVII. Politický okres domažlický (1902)

Soupis památek - str. 76 - Chodov. V obci u cesty starý žul. kámen 0.90 m vysoký, na něm vypoukle tesaný kříž. O původu a významu kamene domácí lid neví dáti již žádných zpráv. (Obr. 69.)

26.7.2003 - JB
   

Kámen č. 2 (0272) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
56 38 16
Na kameni je reliéf kříže, na jehož břevnu je několik nečitelných písmen a letopočet 1674, ve spodní části kamene jsou reliéfy kleští, kovadliny a kladiva.
Dříve stával při cestě do Klenčí v místech Na bystrých.
Podle pověsti byl postaven na památku kováře Kobeše, kterého zabili Lomikarovi drábové. Podle jiné verze Kobeš zmrzl, když se vracel z hospody.

26.7.2003 - JB
  

Zpět