Srbská Kamenice
(Windisch Kamnitz)

Obec leží severovýchodnì od Dìèína.

Køíž (0062) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
125 98 25
Na køíži je rytina meèe, ètyøi køížky a letopoèet 1792.
Povìst o zabití sklenáøe Riedela.

Literatura: H. Ankert - MNEC 1898, str. 51, 52
                Queisser - 342

Ankert - An der Straße von Windischkamnitz nach Rosendorf, im Rosendorfer Walde, ungefähr 300 Schritte vom Neuohlischer Fußsteige (in der Richtung nach Windischkamnitz zu) steht ein Kreuz aus groben Sandstein, roh zubehauen, Höhe 130 cm, Breite 98 cm, Dicke 19-21 cm; der Arm ist 36 cm breit, der Kreuzsestamm unten 60, oben 40 cm. Am Kreuzesstamm selbst ist ein Schwert eingemeißelt, zu beiden Seiten desselben die Zahl 1772 (1792?), an jedem Arm ein kleines +. Schwert und Jahreszahl sind unstreitig jüngern Datums, der Form und Bearbeitung nach ist das Kreuz unbedingt älter. Ich habe dieses Kreuz etwas eingehender beschrieben; die meisten Leser haben sicher schon von diesem Kreuze gehört.1) Es knüpft sich jene Krähensage daran, die so lebhaft an Schiller´s Kraniche des Ibykus erinnert; es knüpft sich daran jene Sage, die von unserm unermüdlichen Schriftsteller und Dichter, unserm verehrten Herrn Prof. Paudler in verschiedenen Formen so refflich behandelt wurde. Paudler´s Verdienst ist es, dass diese Sage, ie ich aus eigener Erfahrung weiß, in die weitesten Schichten der Bevölkerung eindrang.
Queisser - Das sogenannte "Riedel" Kreuz an d. Straße Rosendorf- Windisch Kamnitz, schräg gedehnt, aus hartem Sandstein. 1 m 50 cm lang, 1 m 10 cm breit, mit deutlich eingeritztem Säbel. Leider ganz mit kalk verschmiert. Zu diesem Kreuz gehört die von Paudler im "Krähenzeugnis" dichterisch niedergelegte Sage (Mord an einem Handelsmann).

Queisser 1935

16.5.1997 - FS
  
8.5.2003 - JB
 

Zpìt