Maxičky

Obec leží severně od Děčína.

Kámen č. 1 (1961) stál v lese severovýchodně od obce. Po zelené turistické cestě z Maxiček na Dolní Žleb, v poloze Čertova Voda doleva na neznačenou lesní asfaltku, kámen stojí po 300 m vpravo u cesty.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
92 41 20
Na kameni je vyryt kříž, písmena "FK" a letopočet 1821.
Mezi listopadem 2003 a květnem 2004 kámen zmizel.

11.2003 - FS
    

Sloup č. 2 (0513) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jedná se o sloup z konce 16. století.
Podle pověstí připomíná smrt myslivce (dle jiné verze pytláka). Na mapách byla do roku 1945 uváděna jako Dienels Kreuz.
Zbytky kaplice ležely ještě v roce 1987 vedle sloupku. Podle dobové fotografie v děčínském muzeu a diapozitivu zbytku kaplice byl vyhotoven návrh na zhotovení kaplice nové. Opravu provedli kameníci Jan Pokorný a Josef Nepomucký v roce 1992.

Literatura: Dreyhausen - 433
                Focke - F. Focke - Aus dem ältesten Geschichts-Gebiete Deutsch-Böhmens. Warnsdorf 1879, 2. Bd. S. 266
                Krahl - 14

Krahl - MNEC 1923 - 14. Erwähnen will ich noch "Dienels Kreuz", 1 km nördlich von Maxdorf, das nachfolgende Buchstaben aufweist: TYNNEL-KPEZ. - - K VK ... K - - W - ICL. Nach Focke (2. Bd., S. 266) soll dort ein herrschaftlicher Jäger names Dienel erschossen worden sein.
Dreyhausen - 433 - Maxdorf: Einen Kilometer närdlich vom Ort.
"Dienels-Kreuz."
"TYENNEL KREZ K V K K W ILL."
"Hier soll ein herrschaftlicher Jäger namens Dienel erschossen worden sein."
Siehe: Krahl, a. a. O. S. 72.

17.10.2004 - JB
    

Sloup č. 3 (6342) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1840, kdy byla kaplice božích muk již poškozena a na dříku byla cedule s nápisem, že ji poškodili zlí lidé.
V době postavení byl sloupek na 3 lokte vysoký a nesl kaplici s reliéfem Ukřižování a nápis: "H. V. B. 1589. JACOB BEER DISE ZEIT JEGER VF TETZCHEN". Iniciály patří jménu Heinrich von Bünau.
Postaven byl na památku děčínského panského lesního adjunkta, který byl na tomto místě zabit bleskem, dle jiné verze zavražděn.
Na mapách a v literatuře je objekt označen jako Jägerkreuz.
Nová kaplice byla podobně jako u Dienelova kříže zhotovena v roce 1992.

Literatura: Dreyhausen - 434
                Krahl - 15

Krahl - MNEC 1923 - 15. Das "Jäger-Kreuz", 2 km westlich von Maxdorf, ist eine stark verwitterte Säule aus Sandstein mit einem kapellenförmigen Aufsatze, das die Spuren eines Kreuzes und die Buchstaben ziegt: H. V. B. - 1589, d. i. Heinrich von Bürnau, ein ehemaliger Besitzer der Tetschner Herrschaft. Auch hier soll ein Jäger erschossen, nach anderen vom Blitze erschlagen worden sein.
Dreyhausen - 434 - Maxdorf: Zwei Kilometer westlich vom Ort steht eine Säule aus Sandstein mit einem Aufsatz, der Spuren eines Steinkreuzes trägt.
"Jägerkreuz."
Siehe: Krahl, a. a. O. S. 72.

17.10.2004 - JB
    

Kříž č. 4 (2127) je vysekán ve skále u cesty nad vodárnami v údolí potoka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

12.10.2002 - FS
  

Objekt č. 5 ( ) leží nad břehem potoka.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

12.10.2002 - FS
 

Zpět