Jiřetín pod Jedlovou

Obec leží severovýchodně od Děčína při silnici č. 264.

Kámen č. 1 ( ) je zazděn do severní zdi kostela.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jedná se o reliéf lidské nebo lví hlavy, který údajně tvořil součást výzdoby paláce hradu Tolštejn.

5.7.2006 - JB
  

Dvě kamenné desky jsou zasazeny v tarasu v ulici vedoucí z náměstí jižním směrem.
Desky byly původně zazděny mezi okny v prvním patře bývalé radnice, která byla zbořena v roce 1972.

5.7.2006 - JB
 

Deska č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

5.7.2006 - JB

Deska č. 3 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

5.7.2006 - JB

Kříž č. 4 (2214) je ve štole sv. Jana Evangelisty v tzv. kapli.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Jedná se o náhradu za původní kříž, který si odnesli odsunutí němečtí obyvatelé.

5.7.2006 - JB
 

Zpět