Vestec

Obec leží severně od Chrudimi.

Kříž (0991) stál na louce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Dreyhausen - 71
                Šolta - Český lid II - 1893 - str. 137

Šolta - Jiný nízký kamenný kříž, velmi otlučený, postaven jest na louce rozkládající se  po levém břehu řeky Chrudimky pod blízkou Chrudimi osadou Vestcem.
O kříži pod vesnicí Vestcem nezvěděl jsem jiného, nežli že na louce, kde kříž stojí, kdysi - ale také už „velmi dávno" - „jeden druhého zabil". Kdo koho, neví už nikdo. Zabitému na památku postaven byl kříž. Kříž tento označen jest nyní jako mezník číslem 37, a ačkoli jest velmi zkomolen, přece od každého nazýván jest „starým křížem".
Dreyhausen - 71 - Westetz: Unterhalb der Gemeinde auf einer Wiese. "..37".
"Das alte Kreuz." "Hier sollen sich zwei Unbekannte umgebracht haben."
Siehe: A. Šolta, S. 138, a. o. O.

Šolta 1893

Zpět