Topol

Obec leží východně od Chrudimi.

Kříž (0606) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 59 25
Na přední straně je vyryt obrys meče nebo šavle a letopočet 1655 nebo 1699. Na zadní straně je zbytek obrysu meče nebo údajně trojzubce.
Podle pověsti zde byl vidlemi probodnut starosta.

Literatura: Dreyhausen - 70, foto - 12
                Šolta - Český lid II - 1893 - str. 137

Šolta - Jeden z těchto křížů sklání se k zemi na úpatí nízké stráně blíže vesnice Topole, severovýchodně od Chrudimě položené.
Když jsem byl důkladně prohlédl kříž topolský, seznal jsem, že kromě třemi podélnými rýhami na straně přední označen jest ještě rýhou příčnou a letopočtem 1655, velmi sice neuměle do příčného ramene vyrytým, ale bedlivému pozorovateli dosmi zřetelným. Na zadní straně kříže toho spatřiti lze velmi zřejmý obraz vidlí, též neumělou rukou do tvrdého kamene vrytý. Když jsem se tázal obyvatelů topolských po významu těchto značek, sděleno se mnou, že v místech těch (kudy vede polní cesta do Chrudimě) byl prý kdysi zabit (zavražděn) jakýsi čeledín svým soudruhem a to vidlemi, jimiž byl proboden. Na památku pak postaven na místě, kde vražda se stala, kříž kamenný a obraz vidlí naň vyryt. Jest prý tomu však už velmi dávno, a povést ta od nepaměti ústním podáním v obci se udržuje.
Dreyhausen - 70 - Topol: Im Ort, etwa fünf Meter von der Dorfstraße entfernt, neben einer Gartenmauer.
Vorderseite: Schwertzeichen. "1655".
Rückseite: Dreizinkige Gabel.
"An diesem Ort soll der Bürgermeister mit seinem Gefolge ermordet und von Gabeln durchbohrt worden sein."

Šolta 1893                                                                                   Dreyhausen
 
23.8.2001-JB
 
2.4.2005 - JB
 

Zpět