Kočí

Obec leží východně od Chrudimi při silnici č. 17.

Kámen (2576) stál na vysoké mezi vedle široké cesty do Chrudimi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf latinského kříže a kůlce.
Podle pověsti zde byl kolem roku 1809 vojákem ubit kočský rychtář Hadrnka.

Literatura: Šolta - Český lid II - 1893 - str. 510

Šolta - Jiný kříž v okolí Chrudimi, vedle něhož zobrazen jest nástroj vražedný leží blíže vesnice Kočí (památné kostelíkem z r. 1397, založeným královnou Žofií). - Na vysoké mezi, vedle široké cesty vedoucí z Chrudimi do Kočího, leží pískovcová deska 3 1/2 pídě dlouhá a 2 p široká, podobná malé tabuli náhrobní, na níž vytesán jest vypouklý kříž s kulovitě zakončenými rameny. Po pravé straně tohoto kříže vytesán jest jakýsi podélný předmět, též polovypukle. Celek má vzhled velmi starobylý, a kdyby nebylo dosud v živé takřka paměti, proč byla deska křížem označená na toto místo vložena, těžko bylo by význam kříže toho a předmětu vedle vyobrazeného určiti. Dle zaručené pověsti ubit byl v místech, kde nyní deska leží, kočský rychtář Hadrnka jakýmsi vojákem, nikoliv však zbraní, nýbrž kůlcem, jehož obraz na památku děsné události byl též vedle kříže vytesán. Stalo se to kolem roku 1809. - Není tomu tedy tak příliš dávno.

Šolta 1893

Zpět