Chrudim

Kříž (1758) ležel jižně od obce několik kroků od kostela sv. Kříže na polní cestě ke statku "Podhůře".
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
188 53 23
Naposledy byl kříž zaznamenán v roce 1998 proti vjezdu do Technických služeb města Chrudimi, u potrubí teplofikace.

Literatura: Dreyhausen - 69
                Šolta - Český lid II - 1893 - str. 137

Šolta - Třetí kříž značně vyšší obou předešlých, s krátkými rameny příčnými, leží povalen v příkopě u polní cesty ke statku Podhůře, jižně od Chrudimě, několik set kroků od kostela sv. Kříže, v XIII. stol. kostela farního, nyní o samotě za městem stojícího kostela hřbitovního. O kříži za kostelem sv. Kříže povaleném v příkopě nezvěděl jsem ničeho, žádná pověst k němu se nevztahuje. Jest celkem zachovalejší nežli kříže topolský a vestecký, a posud zřejmý jsou na jeho povrchu seky dláty při otesávání způsobené, což ovšem kříži tomu zevnějšku prastarého nedodává. Vzhledem však k tomu, že nachází se nedaleko velice starobylého kostela sv. Kříže, jakož i vzhledem k značné jeho podobě ke kamennému kříži postavenému v polích blíže Hory Kutné,*) litery od starších Kutnohoranů nazýván jest posud „kamennou bábou", lze souditi přece o dosti značném stáří tohoto třetího chrudimského kříže.
Dreyhausen - 69 - Chrudim: An dem Feldweg zum Gute "Podhůře", südlich von Chrudim, einige Schritte von der Kirche des hl. Kreuzes entfernt.
Siehe: A. Šolta, Český Lid, Prag 1893, S. 137.

Šolta 1893

1998 - Fotografie pochází z archivu muzea v Aši, autor Zdenka Škrochová, Skuteč

Zpět