Suchý Dùl
(Dörnthal)

Obec leží jihozápadnì od Chomutova, západnì od Kadanì.

Køíž (1016) stál u cesty blízko obce.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _
Vyobrazení neznámo.
Z popisu není zøejmé, zda byl køíž døevìný nebo kamenný.

Literatura: Hans Otto - EZ 1914, str. 170

"Der Höhmann beim "Roten Kreuz".
 Auf den Bergen und in den Wäldern haust der Höhmann. Er ist der Schrecken der Wilddiebe und Holzfrevler, die er durch seinen Ruf "Höhöhö!" in stete Aufregung bringt; ja erspringt selbst auf den Rücken seines Opfers und verweilt darauf solange, bis der Geängstige auf einem Rainstein niedersitzt, worauf der Reiter abspringt. Mitunter neckt der Höhmann auch die Holzfuhrleute, die sich dann durch Schläge seiner wehren. Ein Bauer hatte aus der "Schöber" Klötzer geholt und fuhr damit gegen Dörntal herab. Plötzlich wollte der Wagen nicht mehr weiter und alle Anstrengungen der Pferde waren vergebens. Der Fuhrmann merkte nun, daß ihn ein Höhmann necke, und er rief deshalb im Zorne: "Warte, ich will dir helfen!" nahm eine Hacke und zerschlug eine Speiche des Rades. Dieser Hieb wirkte wunder; denn mit Leichtigkeit fuhr jetzt der Wagen davon. Mit der zerschlagenen Speiche war nämlich auch des Höhmanns Bein gebrochen worden und dieser ließ mit seinen Belästigungen ab. Als Sühne ließ später der Bauer an dieser Stelle das "rote Kreuz" setzen.

Zpìt