Drmaly
(Türmaul)

Obec leží severovýchodnì od Chomutova, severovýchodnì od Jirkova.

Køíž (1602) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
74 66 22
Na køíži je nápis "FRANZ ANDON RICHTER AUS TOERMAL WORDE ALHIR DORCH EINEN WACHEN ERSCHLAGEN. JAHR 1811".

Literatura: Dreyhausen - 238
                Schellberger - 5, str. 21/5
                Wilhelm - EZ 1906 - 10a

Schellberger - Da uns aber zum Nachgrübeln nicht viel Zeit bleibt, so vertauschen wir jetzt das düstere Höllental mit der weiten, sonnigen Wiese unter dem Forsthause Gestüt bei Türmaul. Auf einem nach Osten gerichteten Steinkreuz lesen wir: FRANZANDONRICHDER / AUSTOERMMEL WORD / ALHIR DORCH EINEN WACH. / EN ERSCHLAGEN IAHR / 1811. Ungewöhnlich niedrig ist der Kopf des Kreuzes (13,5, während der Querbalken 26 hoch ist, der freie Fuß 34,5). Sollte es wirklich ein umgearbeitetes altes Sühnkreuz sein? Ich hate dies
nicht für sehr wahrscheinlich (74, 66, 22).)
Dreyhausen - 238 - Türmaul: Auf einer Wiese unter dem Forsthause "Gestüt".
Inschrift: "FRANZANDONRICHTER AUS TOERMMEL WORD ALHIR DORCH EINEN WACHEN ERSCHLAGEN JAHR 1811."
Siehe: Schellberger, a. a. O. S. 21.

3.5.2002-JB
    

Zpìt