Chomutov
(Komotau)

Køíž è. 1 (1603) je zazdìn v Dukelské ulici v domì è. p. 1367.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
66 59 _

Literatura: Dreyhausen - 201
                Schellberger - str. 31/5
                Wilhelm - EZ 1901 - 23

Wilhelm EZ 1901 - Unterhalb Komotau, links an der nach Eidlitz führenden Straße, steht das zweite Kreuz, das schon bis an die Arme in die Erde versunken und ohne jedes Zeichen ist.
Schellberger - Das vierte ist in die Vorderwand des Hauses Nr. 1367 in der Eidlitzer Straße so eingemauert, daß es nur 2 cm heraustragt. Außerdem steckt es so tief im Boden, daß nicht einmal dei Arme ganz sichtbar sind (42, 59, -). In der Form hat es etwas Ahnlichkeit mir dem Gelinekschen, ist jedoch unsymmetrisch (der rechte Arm ist höher angesetzt) und verschieden durch die breit ausladenden Arme.
Dreyhausen - 201 - Komotau: In der Eidlitzer Straße in die Vorderwand des Hauses Nr. 1367 eingemauert.

Wilhelm 1901

10.7.2004 - JB
  
10.6.1007 - JB
 

Kámen è. 2 (2299) stál v "Feilergarten".
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _

Ka køíži byly vyryty dva meèe.

Literatura: Schellberger - str.30/5

Schellberger - Eines mit 2 Schwertern stand einst nach einer bei Wilhelm eingelaufenen Nachricht im Feilergarten, der sich hinter der militärischen Wachthütte noch vor dem Kastaniengarten befunden und mächtige Edelkastanien beherbergt haben soll.

Køíž è. 3 (1604) stál proti domu è. p. 1884 u silnice Chomutov-Postoloprty, u odboèky k Droužkovicím, opøený o odpoèinkový kámen.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
116 80 30
Na køíži byl nápis: "NACH COMOTHAU" a letopoèet 1074.

Literatura: Dreyhausen - 202
                Schellberger - str.33/5
                Wilhelm - EZ 1901 - 22

Wilhelm EZ 1901 - Bei Komotau, und zwar der erste Stein rechts an der Straße nach Postelberg (Saaz), bei dem zweiten nach Trauschkowitz abzweigenden Wege. Dieser Stein, der ohne Zweifel als Sühnkreuz gesetzt worden ist, wurde später, wie man aus der heute noch, wenn auch nicht ganz deutlich mehr erkennbaren (nachrtäglich angebrachten) Einmeißelung: "St.-Comothau Nr. 1" schließen darf, auch zum Grenzstein gestempelt. Hingegen därfte die im Kopfe eingemeißelte vierzifferige (Jahres-) Zahl (1074?) schon bei der Errichtung des Steines angebracht worden sein.
Schellberger - Das fünfte bildet zusammen mit einem Ruhstein eine Gruppe; zwei alte Recken, die Rücken an Rükkem sich gegenseitig schirmen. Sie haben ihren Platz an der Südostgrenze des Stadtgebietes in dem stumpfen Winkel, der durch die Abzweigung der Trauschkowitzer von der Prager (Kaiser-) Straße entsteht. Auf der Vorderseite dieses stattlichen Kreuzes ist eine überaus große Aufschrift in lateinischen Schreibbuchstaben: Hönl / St. Comothau / N / 1. Das H sieht fast aus wie der deutsche Schreibbuchstabe K, über dem m ist ein Querstrich. Auf der Rückseite sind lange, abwärts gehende Linien wahrzunehmen, soweit der schmale Durchblick zwischen Kreuz und Ruhstein dies gestattet. Der name Hönl ist in unserer Gegend heimlich und kommt z. B. in der Ratsprotokollen von 1770 unter den 7 Bräuhäusen vor (Krahl, S. 145). Die Schrift ist gewiß viel jünger als der Stein, der wahrscheinlich später als Grenzzeichen aufgefaßt wurde, weil er an der Grenze stand. Der Form nach scheint es ein lateinisches oder griechisches Kreuz auf trapezförmigem Fuß gewesen zu sein, wie wir das bei dem Quinauer, Pirkner und Faber-Kreuz vermuten. Die vom Alter abgerundeten, am Querbalken fast zugespitzten Enden erlauben ja keinen ganz sicheren Schluß (116, 80, 30-28).20)
Dreyhausen - 202 - Komotau: Steinkreuz mit Ruhstein an der Straße Komotau-Postelberg, bei der Straßenabzweigung nach Trauschkowitz, gegenüber von Haus Nr. 1884.
Inschrift: "NACH COMOTHAU".

Wilhelm 1901                        Schellberger 13.10.1928
 

Køíž è. 4 (1605) stál v ulici Plattner str. (Blatenská ulice) u kasáren vlevo u cesty do Horní Vsi v blízkosti sochy na pozemku Gelinekschen fabrik. Jiný popis - severozápadnì od Chomutova u polní cesty do Horní Vsi, která odboèovala z Plattner Strasse.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
85 35 18
Na køíži byla rytina meèe, nad nímž byl ovál.

Literatura: Dreyhausen - 199
                Schellberger - str.24/5, 30/5
                Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 9, EZ 1899 - 9, EZ 1903 str. 61

Wilhelm EZ 1899 - Kreuz 9 steht, gegen Nordwesten gewendet, in Komotau, an einem Feldwege, der von der Plattnerstraße (hinter der Landwehrcaserne) links ab gegen Oberdorf führt. Es ist 85 cm hoch, 35 cm breit und 18 cm dick. Die über dem Schwerte befindliche ovale Eingrabung ist schwer zu deuten. - Vergleiche dazu unter 2!
Wilhelm ZFÖVK  1899 – 9. Auf einem Feldwege in Komotau, von der Plattnerstrasse links ab gegen Oberdorf, hinter der Landwehrkaserne.
Höhe 0,85 / Breite 0,36 / Armlänge 0,09 / Armhöhe 0,17 / Kopfhöhe 0,15 / Mittlere Kopfbreite 0,28 / Fussbreite 0,31 / Dicke 0,18
Conglomerat.
NW.
Tradition: Schwedenkreuz.
Anmerkung: Die über dem Schwerte befindliche ovale Eingrabung ist schwer zu deuten. (Vergl. Einleitung.)
Wilhelm EZ 1903 - Ich will bei dieser Gelengeheit auch noch einmal auf das in der Nähe des Komotauer Schießhauses, bei der Landwehrkaserne, links an der Straße nach Platten (unter einem Lindenbaume) stehende alte Steinkreuz zu sprechen kommen, dessen ovale Eingrabung über dem Schwertgriff ich seinerzeit nicht recht zu denken mußte. Diese ist, wie ich später erkannt, nichts anderes, als ein etwas größer ausgearbeiteter Ringknauf am Schwertgriffe.
Schellberger - str. 30 - An dem 2. Schwertstein gehen viele Komotauer täglich ahnungsles vorüber. Noch vor einem Menschenalter breitete eine große Linde ihr Blätterdach über ihn ans, aber nur der steinerne Josef ist als alter Nachbar gebleiben. Der Weg, der in der Nähe von der Plattner Straße nach Oberdorf abzweigte, ist aufgelassen. Das Kreuz, das mit seiner schwärzlichen Farbe wie ein Zeuge uralter Zeiten aussicht, steht auf dem Gelinekschen Fabriksbesitz und ähnelt, vielleicht weil die Enden durch die Zeit gerundet sind, einem Kleeblattkreuz. Infolge der gleich hinter dem Stein aufsteigenden, fensterlosen Hauswand gestaltete sich die Aufnahme schwierig und die eingeritzte Zeichnung wäre kaum sichrbar geworden, wenn ich nicht mit Kreide nachgehelfen hätte. Ich betone aber, daß ich bei Anwersdung der Kreide stets nur Striche ausgezogen habe, bei denen jeder Zweifel an der Echtheit usgeschlossen war. Wo sie aber durch Verwitterungslinien oder Beschädigungen gestört waren, habe ich dies unterlassen, um nicht dem Verdacht Nahrung zu geben, es sei die Wahrheit verfälscht worden. Deshalb sind ide Kreidestriche an manchen Stellen unterbrochen. Wenn wir das eiförmige Gebilde über dem Schwertgriff für einen Knauf halten, dann dürfen wir trotzdem das Mißverhältnis zwischen dem Reifenknauf and der Länge der Klinge sowie auch die große Entfernung von der Parierstange nicht übersehen. Auf dem Kopfe ist die übliche Vertiefung nur ganz flach angebracht. Nach mündlicher Überlieferung hat hier ein Studentenduell stattgefunden (85, 38, 19-17.)19)
Dreyhausen - 199 - Komotau: Im Stadtgebiet in der Nähe eines Standbildes auf Gelinkschem Fabriksbesitz stehend.

Wilhelm 1899                              Schellberger 24.11.1929
 

Køíž è. 5 (1606) byl zazdìn do zdi zahrady domu è. p. 1283 naproti høbitovu u cesty do Spoøic.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
112 74 20

Literatura: Dreyhausen - 200
                Schellberger - str.30/5
                Wilhelm - ZFÖVK 1899 - 10, EZ 1899 - 10

Wilhelm EZ 1899 - Kreuz 10, gegen osten gekehrt, steht rechts an der von Komotau nach Sporitz führenden Straße, dem Friedhofe gegenüber. Es ist 112 cm hoch, 74 cm breit und 20 cm dick.
Schellberger - Ein anderes ist in der Gartenmauer des Hauses Nr. 1283 (vor dem Friedhof) vollständig eigemauert. Vielleicht kann es einmal freigelegt und im Garten aufgestellt werden. Es hatte angeblich lateinische Form.
Dreyhausen - 200 - Komotau: In der Gartenmauer des Hauses Nr. 1283 eingemauert.

Wilhelm 1899

Kámen è. 6 (_) ležel jako mùstek ve smìru na Droužkovice, Postoloprty.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
_ _ _

Literatura: Wilhelm - EZ 1901 - 23c

Wilhelm EZ 1901 - Auf derselben Straßenseite wie 22, jedoch näher bei Komotau, liegt als Brückenstein über den Straßengraben eine mit beachtenswerten Ornamenten verzierte Sandsteinplatte, auf der ich noch deutlich die (wie die Ornamente) erhaben ausgemeißelte Inschrift erkennen konnte: "... IST IN GOTT..".


Køíž è. 7 (0838) stál mezi roky 2013 - 2017 pøed budovou muzea v Palackého ulici.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
77 69 19
Køíž pochází od obce Èernovice, kam byl v roce 2017 vrácen.

26.9.2014 - JB
   

Zpìt