Skalná
(Wildstein)

Obec leží severně od Chebu.

Kámen č. 1 (0959) stál na východní straně obce vpravo u silnice u zdi zámecké ohrady.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
52 70 17
Jednalo se o malý kříž zapadlý po ramena.

Literatura: Steidl - UE 1941
                Šrámek 1925 - 29, 13408

Šrámek - 29 - Na vých. straně Vildštejna vpravo silnice u zdi zámecké ohrady.
Steidl - UE 1941 - ... Auch das Kreuz in Unterwildstein beim Maierhof, aus Granit, fehlt. Es steckt bis zu den Querarmen im Boden und mißt: 52:70, 20, 17 Zentimeter.

Šrámek 1925
 

Kříž č. 2 (0960) stál asi 2 km západně od obce směrem ke státní hranici.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
101 77 _
Na kříži byl reliéf tlapatého kříže.

Literatura: Diterich
                Dreyhausen - 128
                Steidl - UE 1941
                Šrámek 1931 - 70, 24284
                Wilhelm - EZ 1899 - 43, UE 1902 - 31

Wilhelm - UE 1902 - 31 - Wildstein, westlich von Barthaus, am Wege nach Voitersreuth.
Šrámek - 70 - Asi 2 km západně Vildštejna (u Chebu) u polní cesty nedaleko (severozáp.) „Barthausu“ (samota). Kříž je přeražen.
Dreyhausen - 128 - Wildstein: Westlich von Barthaus am Weg nach Voitersreuth.
Siehe: Wilhelm, Unser Egerland, 6. Jahrgang, 1902, S. 7.
Steidl - UE 1940 - ... Die auf dem Kreuz bei Barthaus angebrachte Jahreszahl 1522 ist fraglich, da nach der Ortsbestimmung auch der Fall von 1527 in Betracht kommen kann.
Diterich - Westlich von Barthaus, am Wege nach Voitersreuth. Die auf dem Kreuz angebrachte Jahreszahl 1522 ist, laut Steidl, fraglich, da nach der Ortsbestimmung auch der Fall von 1527 in Betracht kommen kann.

Wilhelm 1902              Šrámek 1938
  

Kříž č. 3 (1183) stál na křižovatce silnic Starý Rybník-Zelená a Skalná-Vonšov.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
25 80 15

Literatura: Diterich
                Steidl - UE1941

Steidl - UE 1940 - Das halb versunkene Kreuz zw. Altenteich-Grün, Kreuzung Wildstein-Fonsau (Kitzkatz!?), Granit, Maße: 25:80, 15 Zentimeter.
Diterich - 9 - Altenteich: Ein Kreuz am Straßenrand an der Kreuzung Altenteich-Grün und Wildstein-Fonsau.

Zpět