Opatov
(Absroth)

Obec leží severně od Chebu, východně od obce Luby.

Kříž č. 1 (0950) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
102 64 18
Podle pověsti zde dva Sasové zabili spolupocestného.
Kříž byl nalezen v roce 2001.

Literatura: Dreyhausen - 91
                Šrámek - 121, 14842
                Wilhelm - EZ 1906 - 28

Wilhelm - EZ 1906 - 28 - Absrot (bei Schönbach-Wildstein im Egerlande). Im Kopfe desselben ist ein neueres, eisernes Kreuz angebracht. Im Volksmunde wird es "Kreuzmarter" genannt. Zwei Bauern aus dem nahen (schon über der Grenze in Sachsen gelegenen) Schwarzenbach sollen hier ihren dritten Gefährten umgebracht haben.
Šrámek - 121. Východně, necelý km směrem k Absrothu / Opatov u Schönbachu blíže Chebu v údolí, jež přetíná polní cesta zkracující oblouk silnice Schönbach-Absroth ve skupině stromů z nichž v jednom kmeni jest rameno kříže úplně pohrouženo (obrostlé kmenem).  (as 50 m nad potůčkem směr k Opatovu, asi 5 m od kamenného podstavce přes cestu vpravo).
Místo to v dolíku údolí slove „Am Leichenbretter Schönbach“.
Dreyhausen - 91 - Abtsroth: Gemeindegrung. Im Kopfteil sit ein eisernes Kreuz angebracht. "Kreuzmarter.".
"Zwei Bauern aus Schwarzenbach in Sachsen sollen hier ihren dritten Gefährten ungebracht haben."
Siehe: Wilhelm, Erzgebirgszeitung, XXVII. Jahrgang, Sonderabdruck, S. 17.

Wilhelm 1906                       Šrámek 1930
 
28.9.2012 - JB
   

Kříž č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Kříž měl byl použit jako podstavec pod pomník padlým.

Literatura: Steidl

Steidl - Verloren sind ... das Absrother, das als Sockel zum einen Kriegsgefallenen-Kreuz verwender wurde ...

Zpět