Dřenice
(Treunitz)

Obec leží východně od Chebu, u severního břehu vodní nádrže Jesenice.

Kříž (0651) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
151 97 27
Při stavbě silnice roku 1907 byl kříž přemístěn na západní okraj obce. Po napuštění vodní nádrže v šedesátých letech byl zatopen a nalezen po snížení hladiny v roce 1990.

Literatura: Dreyhausen - 125
                Šrámek 1926 - 40, 13400
                Wick - UE 1907 str. 70

Šrámek - 40. Na severní straně při vstupu do obce Dřenice (Treunitz) od Chebu as 3 m od silnice vlevo na rohu dřevěného plotu. Pochází prý z r. 1591.
Dreyhausen - 125 - Treunitz: Beim Bau der Bezirkstraße ausgegraben und 1907 westlich vom Dorf an einer Wegerhebung neu aufgestellt.
Wick, Unser Egerland, 11. Jahrgang, 1907, S. 70.

Šrámek 1926
 
4.7.1999 - FS

10.7.2003 - Fotografie zaslal pan Alexej Kokorev
    

Zpět