Dlouhé Mosty
(Langenbrück)

Obec leží severně od Chebu.

Kříž (0915) stál v obci.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
77 70 _
Jednalo se o kříž bez hlavy, s nezřetelnými rytinami na těle.
Kříž byl postaven na místě pohřbu padlého vojáka.
Poslední záznam - Dreyhausen 1940.

Literatura: Dreyhausen - 104
                Šrámek - 38, 13398
                Wilhelm - UE 1899 - 14

Wilhelm - UE 1899 - 14 - Im Dorfe Langenbruck (bei Franzensbad), am Wege liegend. Der Kopf ist abgebrochen und fehlt. Hier soll ein Krieger gefallen und begraben worden sein.
Šrámek - 38 - V obci Langenbruck vlevo u silnice, kde odbočuje polní cesta ku statku, před nímž stojí dřevěný kříž (as 100 m od silnice).
Dreyhausen - 104 - Langenbruck: Im Ort. "Hier soll ein Krieger gefallen und begraben sein." Wilhelm, Unser Egerland, 1899, S. 56.

Wilhelm 1899                        Šrámek 1937
  

Zpět