Nákří

Obec leží severozápadně od Českých Budějovic.

Kříž č. 1 (0971) stál u hřbitovní cesty do Zbudova (zaniklé při scelování pozemků), na vršku, asi v polovině cesty.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 _ _

Literatura: Český Lid VI - 1897 - str. 214
                Dreyhausen - 67

Český Lid 1897 - U Nakří (okres Hluboká, hejtmanství Budějovice) při kostelní cestě ze Zbudova as v polovici cesty do Nakří na mírném návrší stojí kol 1 metru vysoký kříž, podstavec jest širší, dolejší rameno delší, příčné jedno rameno jest odraženo. Hrubě zpracovaný tento kříž dle pověsti stojí na tom místě, kde prý někdy stavěli kostel, ale pro velkou bouři a překážky nemohli dále stavěti, napotom teprve byl postaven kostel Nakeřský. Původ toho kostela též jest spojen s pověstmi.
Dreyhausen - 67 - Nakři: Am Kirchenwege, der von Zbudau nach Nakři führt, halben Weges auf einem Hügel. "Man wollte eine Kirche an dieser Stelle bauen, mußte aber wegen zu großer Schwierigkeiten den Plan aufgeben. Zum Andenken daran wurde das Steinkreuz gesetzt." Český Lid, 1896, S. 214.

Kříž č. 2 (0972) stál u kostela nebo v blízkosti hřbitova.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Český Lid VI - 1897 - str. 214
                Dreyhausen - 68

Český Lid 1897 -Blíže chrámu jest též kamenný kříž a jest prý na něm letopočet, dle histor. zpráv připomíná se tamní chrám již v 14. st. Dle jiné verse prý zde pohřbeni vojáci v bitvě s Francouzi u Zaháje padlí (1742?).
Dreyhausen - 68 - Nakři: Nahe der Kirche. Siehe: Český Lid, 1896, S. 214.

Zpět